Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

43 326 czerwca 2024 r. liczna grupa uczniów z klas 1 TL, 2 TL, 2Tfs i 3 TML wraz  z nauczycielami wzięła udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych pod hasłem “Tydzień Bezpieczeństwa”  w Olsztynie. Celem zajęć było zwiększenie świadomości uczestników w tematyce zagrożeń                             i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Organizatorzy - Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie we współpracy z  profesjonalistami i pasjonatami, w tym żołnierzami 4. Warmińsko - Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali młodzieży niezwykłe kształcenie praktycznych umiejętności i trening radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Nasi uczniowie z zaangażowaniem włączyli się w zajęcia, a w programie:

- wykład na temat bezpieczeństwa, zagrożeń i radzenia sobie z sytuacjach kryzysowych

- zajęcia strzeleckie z oparci o karabinek KBKS

- warsztaty z pierwszej pomocy

- gra terenowa

- ognisko z kiełbaskami

Wiele emocji wzbudziły stanowiska strzeleckie, a najwięcej uciechy, po bardzo aktywnych zajęciach - uczta przy ognisku. I tak “bawiąc się - uczyli się” zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Ze smutkiem opuszczaliśmy strzelnicę, zwłaszcza, że przed nami długi marsz na przystanek autobusowy i dalsza podróż … Westchnienia uczniów wywołał stojący niedaleko autokar “ach szkoda, że czekał na inną grupę…” Wytrwałością wykazali się opiekunowie grupy pod dowództwem p. K. Zakrzewskiego, w składzie: p. A. Demska, p.A.Turulska i p.S.Kalwiński.

Galeria zdjęć