ZSZ Staszic CKU Ostroda - Czy jesteśmy bezpieczni w Internecie?
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Czy jesteśmy bezpieczni w Internecie?

logo cyfrowobezpiecznipl2 Nasza Szkoła zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni”. Nagrodą jest tygodniowy obóz edukacyjny w Tarnowie, dla 25 uczniów szkoły.
Od maja 2016 r Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego bierze udział w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Jest   to projekt, w krórym Nasza Szkoła  uczestniczy, aby odpowiedzieć na wyżej postawione pytanie oraz  promować i wdrażać cyfrowe bezpieczeństwo, podnosić  świadomości uczniów,  nauczycieli i rodziców na temat  zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Zadaniem projektu jest promowanie i wdrażanie cyfrowego bezpieczeństwa, wzrost wiedzy i świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Uczestnicząc w działaniach projektowych motywujemy społeczność szkolną do odpowiedzialnych zachowań w Sieci, podejmujemy działania w sferze profilaktyki, aby  młodzież mogła bezpiecznie korzystać z Internetu i urządzeń cyfrowych.
Szkoła uczestniczyła również w pierwszej edycji konkursu „Jestesmy cyfrowo bezpieczni”, którego celem było motywowanie szkół do podejmowania działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych pośród nauczycieli i uczniów szkół oraz ich rodziców, a także  rozwój potrzebnych do tego kompetencji.
Działania szkoły można zobaczyć na stronie projektu pod adresem:
 https://www.cyfrowobezpieczni.pl/szkoly/124-zsz-im-s-staszica-i-cku-w-ostrodzie
Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia"

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook