ZSZ Staszic CKU Ostroda - Warsztaty z doradcą
 • 1 Zawodowy zawrót głowy
  Technik mechanik
 • 2 Zawodowy zawrót głowy
  Technik usług fryzjerskich
 • 3 Zawodowy zawrót głowy
  Technik architektury krajobrazu
 • 4 Zawodowy zawrót głowy
  Technik logistyk - możliwość wyboru specjalności wojskowej i inne koniecznie sprawdź
 • 5 A w czasie wolnym ...
  rozrywka
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Warsztaty z doradcą

spotkanie z doradcąDnia 27.10. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ostródzie, w  ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2016 odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. II ZSZ "i/e" z doradcą zawodowym panią Sylwią Brosze. Celem spotkania było określenie predyspozycji zawodowych   w zawodach sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych. Uczestnicy wypełniali testy umiejętności zawodowych, a następnie dyskutowali nt. oczekiwań pracodawców na rynku pracy.  Lekcje z przedmiotów zawodowych zrealizowano w sposób problemowy z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia. Opiekę wychowawczą nad uczniami sprawowali  Danuta Piękoś-Janulis, Dariusz Rybiński oraz wychowawca z Hufca Pracy Teresa Wojtowicz.

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook