ZSZ Staszic CKU Ostroda - Przedstawiciele Związku Piłsudczyków w „Staszicu”
 • 1 Zawodowy zawrót głowy
  Technik mechanik
 • 2 Zawodowy zawrót głowy
  Technik usług fryzjerskich
 • 3 Zawodowy zawrót głowy
  Technik architektury krajobrazu
 • 4 Zawodowy zawrót głowy
  Technik logistyk - możliwość wyboru specjalności wojskowej i inne koniecznie sprawdź
 • 5 A w czasie wolnym ...
  rozrywka
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Przedstawiciele Związku Piłsudczyków w „Staszicu”

dsc0904410 stycznia 2017 r. uczniów klas zawodowych, a zarazem uczestników Hufca Pracy 14-10 odwiedzili przedstawiciele Związku Piłsudczyków – oddziału terenowego w Olsztynie: przewodniczący płk Waldemar Ziarek oraz zastępca, kombatant, były żołnierz AK mjr Stanisław Brodacki.

Spotkanie odbyło się w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Główną OHP, a Związkiem Piłsudczyków RP.

Panowie przybliżyli istotę działalności Związku Piłsudczyków. Przedstawili podejmowane przez organizację przedsięwzięcia, których celem jest m.in. pielęgnacja tradycji patriotycznych i demokratycznych oraz krzewienie wśród młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny.

W sposób szczególny prelegenci omówili wydarzenia związane z odrodzeniem się niepodległego państwa polskiego oraz postać marszałka Józefa Piłsudskiego, któremu Polska zawdzięcza swoją autonomię,. Poruszane wątki przeplatane były pieśniami patriotycznymi oraz rymowanymi bajkami, którymi umilił spotkanie sam major S. Brodacki.

Kończąc wykład, komendant Hufca Teresa Wojtowicz oraz wicedyrektor szkoły p. Anna Teodorowicz podziękowały zaproszonym gościom i wręczyły upominki. Młodzież natomiast pożegnała przedstawicieli Związku gorącymi brawami.

Galeria zdjęć

Copyright © 2017. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook