ZSZ Staszic CKU Ostroda - Bezpieczna Szkoła +
  • 1 Zawodowy zawrót głowy
    Technik mechanik
  • 2 Zawodowy zawrót głowy
    Technik usług fryzjerskich
  • 3 Zawodowy zawrót głowy
    Technik architektury krajobrazu
  • 4 Zawodowy zawrót głowy
    Technik logistyk - możliwość wyboru specjalności wojskowej i inne koniecznie sprawdź
  • 5 A w czasie wolnym ...
    rozrywka
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Bezpieczna Szkoła +

certyfikat W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uzyskała certyfikat „Bezpieczna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła –Bezpieczny Uczeń ”. Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Głównym celem realizacji programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole jak i poza nią. Program jest skierowany do wszystkich typów szkół w Polsce. Nasze działania realizowane w ramach tego programu obejmowały kilka obszarów. Jednym z nich była poprawa bezpieczeństwa młodzieży w cyberprzestrzeni. W dzisiejszych czasach młodzież często „żyje” w cyberprzestrzeni, nie do końca będąc świadoma czyhających na nią zagrożeń. Przeprowadziliśmy szereg spotkań w czasie których wskazaliśmy na sposoby bezpiecznego korzystania z Internetu. W szkoleniach uczestniczyli również rodzice naszych uczniów. Uczniowie sami opracowali zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Kolejnym obszarem realizowanym w ramach tego programu było kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły. Młodzież i słuchacze biorą aktywny udział w pracach szkolnego wolontariatu, pomagając tym samym rówieśnikom i innym potrzebującym z środowiska lokalnego. Organizowane były także spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Służby Celnej czy też pracownikami Państwowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej. Prelekcje zaproszonych gości zwróciły uwagę uczniów i słuchaczy na zagrożenia jakie czyhają na nas każdego dnia.

Te i wiele innych działań prowadzonych w szkole buduje jej dobrą atmosferę. Potwierdzeniem tego faktu są wyniki właśnie zakończonej ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Jednym z obszarów poddanych ocenie był właśnie klimat panujący w szkole, który okazał się w ocenie uczniów i ich rodziców być przyjazny uczniowi.

P.S.
GIMNAZJALISTO, nie zastanawiaj się długo – zapraszamy do „Staszica”!

certyfikat

Copyright © 2017. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook