ZSZ Staszic CKU Ostroda - 2016/17
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Bezpieczna Szkoła +

certyfikatW bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uzyskała certyfikat „Bezpieczna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła –Bezpieczny Uczeń ”. Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Głównym celem realizacji programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole jak i poza nią. Program jest skierowany do wszystkich typów szkół w Polsce. Nasze działania realizowane w ramach tego programu obejmowały kilka obszarów. Jednym z nich była poprawa bezpieczeństwa młodzieży w cyberprzestrzeni. W dzisiejszych czasach młodzież często „żyje” w cyberprzestrzeni, nie do końca będąc świadoma czyhających na nią zagrożeń. Przeprowadziliśmy szereg spotkań w czasie których wskazaliśmy na sposoby bezpiecznego korzystania z Internetu.

Czytaj więcej...

Lekcja o Funduszach Europejskich klasy IITl

21 kwietnia 2017 r. klasa II Technik Logistyk wzięła udział w Akcji Edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość” przeprowadzonej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Uczniowie zapoznali się z tematyką przedsiębiorczości w kontekście wykorzystywania Funduszy Europejskich przeznaczonych dla młodych ludzi oraz z możliwościami wsparcia rozwoju innowacyjnego biznesu. Dzięki wykorzystaniu ciekawych materiałów młodzież miała okazję pogłębić wiedzę na temat dostępnych Funduszy Europejskich, w tym Programu Polska Wschodnia oraz dowiedzieć się czym są Platformy startowe, start-up i w jaki sposób otrzymać wsparcie umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W ramach zajęć uczniowie rozwiązywali zadanie konkursowe, a zwycięzcy otrzymali ciekawe narody.

Świetne wyniki w Staszicu!

Intensywna praca uczniów technikum „Staszica” i wsparcie nauczycieli, zaowocowały bardzo dobrymi wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zdawanych w sesji zimowej.

Aby otrzymać dyplom technika w wybranym zawodzie, uczeń w ciągu swej czteroletniej nauki musi zdać egzamin z dwóch lub trzech kwalifikacji /w zależności od nauczanego zawodu/. Należy podkreślić fakt, iż zdanie tzw. egzaminu zawodowego jest znacznie trudniejsze niż zdanie matury ponieważ progi jego zdawalności są znacznie wyższe niż „maturalne 30%” - z części pisemnej trzeba uzyskać minimum 50%, a z części praktycznej aż 75%! Uczniowie  Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie ów egzaminy zawsze zdawali na dobrym i bardzo dobrym poziomie. W roku szkolnym 2015/16 zdanym egzaminem mogło się pochwalić 100% mechaników pojazdów samochodowych, sprzedawców, fryzjerów, techników usług fryzjerskich, opiekunów medycznych … Tegoroczne wyniki również nie zawiodły oczekiwań – w zawodzie technik mechanik, 100% uczniów zdało egzamin praktyczny, dyplomy technika odbierze 100% uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich. Technik logistyk, to zawód, w którym wyniki co prawda nie sięgnęły górnego pułapu ale są porównywalne ze zdawalnością w okręgu i kraju. Gratulujemy!

Już od 28 kwietnia ta świetnie przygotowana, kompetentna i kreatywna młodzież będzie gotowa na wyzwania, które postawi przed nimi życie. Już w maju matura, a w czerwcu kolejna tura egzaminów zawodowych dla młodszych roczników klas technikum oraz dla klas kończących zasadniczą szkołę zawodową – mamy nadzieję na powtórkę sukcesu J Powodzenia!

Matura z religii

matura z religii29 marca 2017 roku dwudziestu trzech uczniów „Staszica” przystąpiło do egzaminu maturalnego z religii. Stanowi to 99,6% uczęszczających na lekcje religii.

Egzamin odbył się w salce katechetycznej parafii NPNMP w Ostródzie. Maturzyści uzyskali pozytywne oceny. Takich samych ocen życzymy w dalszych zmaganiach maturalnych.

"Młodzi dla sukcesu"

mlodzi sukcesuW dniu 5 kwietnia 2017r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji "Młodzi dla sukcesu" z Łodzi. Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery młodzieży. Spotkanie miało na celu uświadomić uczniom, jak odnieść sukces dzięki ciągłemu rozwojowi osobistemu, jak i stałemu podnoszeniu swojego profesjonalizmu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego, etycznego,
kreatywnego i przedsiębiorczego.

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook