ZSZ Staszic CKU Ostroda - Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego
 • 1 Zawodowy zawrót głowy
  Technik mechanik
 • 2 Zawodowy zawrót głowy
  Technik usług fryzjerskich
 • 3 Zawodowy zawrót głowy
  Technik architektury krajobrazu
 • 4 Zawodowy zawrót głowy
  Technik logistyk - możliwość wyboru specjalności wojskowej i inne koniecznie sprawdź
 • 5 A w czasie wolnym ...
  rozrywka
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

6 listopada w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU obchodziliśmy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Rozpoczął się od spotkania z  Edukatorem – panem Błażejem Rafalskim. Przedstawił On cele i zadania projektu „Cyfrowobezpieczni.pl”,  zasady II edycji konkursu „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni” oraz krótko przedyskutował podejmowane przez szkołę działania zwiększające poziom bezpieczeństwa cyfrowego.

Następnie odbyły się  warsztaty z uczniami wybranych klas, w trakcie których uczniowie wypełniali ankiety i dyskutowali o realnych zagrożeniach, z którymi spotkali się lub mogą spotkać się w Internecie.

W świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie Edukatora z uczniami i nauczycielami połączone z prezentacją filmu i analizą podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów, w tym informacji o tym, gdzie mogą otrzymać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Uczniowie wraz z opiekunami z dużym zainteresowaniem obejrzeli przygotowane dla nich filmy. Każdy z wyświetlanych filmów został krótko skomentowany przez Edukatora. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji na poruszane tam tematy oraz dzielili się swoimi refleksjami.

Podczas spotkania z Radą Pedagogiczną, które odbyło się 7 listopada, zaprezentowano wzorcowy scenariusz prezentacji na spotkania z rodzicami, jak również adresowany do rodziców film i broszury. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja prac uczniów na temat cyberbezpieczeństwa oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci.

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook