ZSZ Staszic CKU Ostroda - START DO SUKCESU!!!
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

START DO SUKCESU!!!

kursy krawiecTak najkrócej można ująć różnorodność i rozmach działań prowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. Okazję do tego stwarzają realizowane w szkole od kwietnia 2017 roku, dwa projekty unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 Oś Priorytetowa Kadra dla Gospodarki.

Słuchacze, uczniowie oraz osoby zainteresowane z Ostródy i okolic, z ogromnym zaangażowaniem i satysfakcją korzystają z możliwości doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, jakie dają pozyskane środki unijne o łącznej sumie 880 517,03 złotych.

Uczniowie „Staszica” kształcący się w kierunkach: technik logistyk, technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich oraz sprzedawca, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych uczestniczyli już w 2 certyfikowanych kursach zwiększających kompetencje zawodowe. Ukończyli również staże, otrzymując za nie wynagrodzenie, a pozamiejscowi, dodatkowo - zwrot kosztów dojazdów. Uczniowie kierunku technik logistyk już w październiku rozpoczęli certyfikowany kurs VCC logistyk spedytor, którego zakończenie planujemy na wiosnę. Atrakcyjność projektu zwiększa możliwość uczestnictwa w zajęciach z doradcą zawodowym, po których uczestnicy mogą już teraz składać dokumenty aplikacyjne na specjalnie stworzonym „Portalu Praca”.

Co w nowym roku? Szkolenie z zakresu obsługi w pełni samodzielnego, całkowicie trójwymiarowego systemu projektowania z rodziny CAD/CAM/CAE programu Rhinoceros 5 (kadry dla branży jachtowej). Młodzież uczestniczyć będzie również w kursach operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, programowania robotów, operatora bezzałogowych statków powietrznych (dron), obsługi kas fiskalnych, rysunku technicznego oraz odręcznego w architekturze krajobrazu i tworzeniu wizualizacji do projektu zagospodarowania terenu. Tajniki nowych trendów w sztuce fryzjerskiej oraz radzenia sobie ze stresem młodzież „Staszica” zgłębiać będzie już po feriach zimowych.

Nie mniej atrakcyjna jest oferta kierowana do dorosłych. Jak wiemy, lokalny rynek pracy zmaga się z trudnościami w zatrudnieniu kompetentnej i w pełni wykwalifikowanej kadry. Udział i ukończenie kursów kształcących w zawodzie technika handlowca, technika przemysłu odzieży, technika żywienia i usług gastronomicznych, w zawodzie fryzjer, krawiec, kucharz oraz projektowania, modelowania i szycia odzieży damskiej, montażu i konserwacji instalacji elektrycznych, eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji w zawodzie technik elektryk, niewątpliwie odpowie na te potrzeby. Uczestnicy odbędą staż zawodowy, za który zostaną wynagrodzeni, otrzymają zwrot kosztów dojazdu, strój roboczy, a mechanicy i fryzjerzy – doposażenie stanowiska pracy.

Warto podkreślić fakt, że korzyści płynące z udziału w projektach unijnych mają ogromne znaczenie nie tylko dla samych uczestników ale również dla rozwoju ostródzkiego rynku pracy. Beneficjenci odbędą staż zawodowy w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach, z którymi „Staszic” nawiązał porozumienie o współpracy, m.in.: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie, Mazury Sp. z o.o., Zakład Tapicerstwa Okrętowego „Pacyfic”, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o., Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. Oddział w Morlinach, OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. Górka, WSO Ostróda.

Wszystkie prowadzone w ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie działania, dają nieocenione korzyści – nabycie przez uczniów i słuchaczy doświadczenia w wyuczonym zawodzie, tak aby wkrótce absolwent tej szkoły stał się atrakcyjnym i najbardziej pożądanym pracownikiem!

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook