ZSZ Staszic CKU Ostroda - Pracownie nowej generacji w „Staszicu”
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Pracownie nowej generacji w „Staszicu”

dsc 035714 października - Dzień Edukacji Narodowej. Tego roku w ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie odbyła się wielka i bardzo znacząca uroczystość. Nastąpiło otwarcie dwóch nowych pracowni tj. pracowni obsługi i programowania obrabiarek sterownych numerycznie oraz pracowni obróbki ręcznej.

Pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt umożliwiający kompleksową naukę programowania oraz obsługę obrabiarek CNC - stanowiska komputerowe wyposażone w programy CAD/CAM, drukarkę 3D umożliwiającą szybkie prototypowanie zaprojektowanych części, symulatory obróbcze umożliwiające bezpieczną naukę programowania zakończoną graficzną symulacją obróbki i oczywiście nowoczesne obrabiarki amerykańskiej firmy HAAS. Druga pracownia, to imponująco wyposażona pracownia obróbki ręcznej. Zmodernizowana została również pracownia obrabiarek konwencjonalnych, eksploatowane od lat siedemdziesiątych XX stulecia maszyny, zostały zastąpione obrabiarkami nowej generacji.

Pracownie powstały w ramach projektu „Technik mechanik - powrót do jakości” RPWM.02.04.01-28-0057/18 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej: 1 180 299,17 zł, wartość całkowita 1 388 587,27 zł

Realizowany projekt, zakładał modernizację sztandarowego kierunku kształcenia w zawodzie technik mechanik. To kierunek wskazywany w ostatnich latach jako bardzo pożądany przez lokalne i regionalne zakłady pracy, głęboko deficytowy na rynku krajowym oraz wojewódzkim. „Staszic” to jedyna szkoła w powiecie ostródzkim kształcącą technika mechanika. Szkoła zawarła szereg porozumień o współpracy z przedsiębiorstwami zgłaszającymi pilne potrzeby kształcenia kadr w zawodach technicznych, wskazując jednocześnie jako miejsce odbywania zajęć praktycznych w I roku kształcenia warsztaty szkolne. Wsparcie w postaci zawartych porozumień dały znane ostródzkie firmy OSI Food Salutions Poland Sp. z o.o. Górka, Wagon Service Ostróda Sp.z o.o., Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie, Pacyfic Sp. z o.o Sp.k., Mazury Sp.z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Ekobud Sp. z o.o. w Ostródzie. Na nieocenione wsparcie szkoła mogła również liczyć ze strony organu prowadzącego – Powiatu Ostródzkiego.

Dokonana modernizacja wpływa niewątpliwie na poprawę jakości kształcenia wszystkich kierunków technicznych jakie obecnie szkoła prowadzi. Wsparcie takie otrzymał m.in. zawód na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia mechanik – monter maszyn i urządzeń. Ten wprowadzony od roku szkolnego 2019-20 oddział, to klasa patronacka Wagon Service Ostróda (porozumienie podpisane 5.04.2019r. na Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym w Olsztynie). W planach, od następnego roku szkolnego uruchomienie nowego kierunku zaliczanego do deficytowych na rynku pracy - operatora obrabiarek skrawających oraz nowa specjalizacja technika mechanika – programowanie i obsługa obrabiarek CNC. W odpowiedzi na bardzo duży brak wykwalifikowanych techników i inżynierów branży obrabiarek sterowanych CNC, już wiosną na bazie nowopowstałych pracowni powstanie autoryzowane centrum HTEC (Haas Technical Education Center) pod patronatem amerykańskiej firmy Haas. Celem programu HTEC jest przyciągnięcie do szkół zawodowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC, pomocy szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC. Realizacja programu jest jednocześnie ogromnym wsparciem dla podniesienia kompetencji i umiejętności kadry nauczycielskiej, kształcącej przyszłych operatorów obrabiarek.

Warto podkreślić, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie pod względem ilości i rozwoju sieci Centrów Edukacji Technicznej Haas. Pracownie Ćwiczeń Praktycznych ostródzkiego „Staszica” dołączą zatem do elity!.

Do ZSZ im. S. Staszica i CKU na uroczystość otwarcia pracowni przybyło wielu znakomitych gości. To ludzie, którzy mieli bardzo duży wpływ na ten sukces: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marek Gustaw Brzezin, Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski, w-ce Starosta Jan Kacprzyk, w-ce Wójt Grzegorz Kastrau, Burmistrz Miasta Ostródy Zbigniew Michalak, dyrektor działu projektów firmy Ablanalp Andrzej Łaszczyk, Dyrektorzy szkół, przedstawiciele zakładów pracy i instytucji współpracujących. Odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali Marszałek Województwa W-M - Marek Gustaw Brzezin, Starosta Ostródzki - Andrzej Wiczkowski oraz Dyrektor szkoły - Anna Teodorowicz.

Zapraszamy do „Staszica”!

PROJEKT „Technik mechanik - powrót do jakości” RPWM.02.04.01-28-0057/18 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej: 1 180 299,17 zł,
wartość całkowita 1 388 587,27 zl

Galeria zdjęć

proj.jpg

Copyright © 2019. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook