ZSZ Staszic CKU Ostroda - 2008-
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

2008-

Lata 2008-2009

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Naukę rozpoczyna 576 uczniów w 22 klasach.

10 -12. IX. 2008 wycieczka grona pedagogicznego do Poczdamu.

Październik - trwają prace nad odgrzybianiem prawie 100-letniego budynku szkoły. Jest to uciążliwy, czasem długotrwały, ale niezbędny proces, aby zachować dobrą kondycję budynku, który bardzo ucierpiał podczas pożaru 10 kwietnia 1994 roku.

16 grudnia 2008 w ostródzkim zamku odbył się powiatowy konkurs teatralny o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Jury przyznało I miejsce zespołowi teatralnemu „Kieszeń” z naszej szkoły. Przedstawienie pt. „Chleb” przygotowała opiekunka zespołu pani Anna Chrzanowska.

16 stycznia 2009 odeszła od nas na zawsze nasza koleżanka Gertruda Kargińska, nauczyciel, pedagog, człowiek wielkiego serca. Była wspaniałą polonistką i wychowawczynią, a także pedagogiem szkolnym. Kochało ją wiele pokoleń uczniów. Pracowała w naszej szkole od 20.02. 1967 roku, aż do przejścia na emeryturę 31.08.1997 r. Była miłą, ciepłą, mądrą, szlachetną osobą, a przede wszystkim wspaniałą, ofiarną nauczycielką. Zdrowie niestety nie pozwoliło jej dłużej pracować, ale my, jej koledzy i koleżanki, zawsze będziemy pamiętać jej poczucie humoru, życzliwość, ujmujący sposób bycia i wiedzę.

23 kwietnia VI Powiatowy Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Nasza firma Viele – Geld zajęła II miejsce.

19 czerwca - zakończenie roku szkolnego.

Lata 2009 – 2010

1 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W tym roku w murach „Staszica” będzie się kształcić 582 uczniów w 26 oddziałach. Nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Pracowni Ćwiczeń Praktycznych – objęła je mgr Hanna Klonowska. W szkole pracę rozpoczęli nowi nauczyciele: Danuta Piękoś – przedmioty ekonomiczne, Agnieszka Glonek – matematyka, Katarzyna Radecka – wychowanie fizyczne, Elżbieta Rudzińska – biologia, Anna Żukowska – przedmioty zawodowe, kucharz małej gastronomii, Krzysztof Kowalski – język angielski, Adam Kopytowski - przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu.

3.IX. 2009 Wystawa historyczna związana z obchodami 70 rocznicy wybuchu II wojny. Pomysłodawcą i organizatorem jest nauczyciel historii pan Sławomir Kalwiński.

18.X. 2009 zmarł długoletni dyrektor szkoły w latach 1978-1989, pan Aleksander Cudakiewicz. Wielu pracowników szkoły - obecnych i emerytowanych, którzy pracowali z panem Aleksandrem, odprowadziło go w ostatnią drogę.

23 października 2009 – pasowanie na ucznia w zawodzie rzemieślniczym. Pasowania dokonuje po raz pierwszy na tym stanowisku Starszy Cechu p. Mirosław Mostowy.

4 grudnia – wolontariusze organizują zabawę mikołajkową dla dzieci, którymi opiekuje się Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z Ostródy.

27 kwietnia - nasz uczeń Krystian Florkowski zajął I miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie EKO – PLANETA za opracowanie albumu pt. „Rośliny wokół nas – piękne i pożyteczne”.

26 maja – nasi uczniowie biorą udział w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie – kucharz” i zdobywają I miejsce: Małgorzata Żmijewska oraz Jarosław Święty. Z kolei w takim samym konkursie, ale ogólnopolskim, Angelika Sowińska zajęła III miejsce w kategorii fryzjerek.

5 maja - nasi uczniowie Adrian Kowaczek (I LO) oraz Daria Siergiej (I Tm/h) zostali laureatami odpowiednio I i II miejsca w wojewódzkim konkursie języka niemieckiego „Ponad granicami”. Opiekunami konkursowymi byli p. M. Fingas i p. K. Świątek.

25 czerwca - zakończenie roku szkolnego 2009/2010. Na emeryturę (tzw. kompensówkę) odchodzi i żegna się ze szkołą pan Stanisław Boiłek, nauczyciel przedmiotów zawodowych dla mechaników, wiele lat związany ze szkołą.

Lata 2010 - 2011

1 września - tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego ma status powiatowego.

Naukę rozpoczęło 572 uczniów w 21 klasach.

28 września – warsztaty zajęciowe dla naszych uczniów w wiosce garncarskiej w Kamionce k/Nidzicy. Pojechali uczestnicy kół teatralnego, fotograficznego i tanecznego w ramach projektu unijnego „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego – drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego”.

30.IX.- 1.X.2010 – spotkanie robocze w „Staszicu” koordynatorów Comeniusa. Przyjechali nauczyciele z Belgii, Irlandii, Niemiec i Słowacji. To było już trzecie spotkanie naszej szkoły z Comeniusem, tym razem projekt ma temat „Kosmos i my- podróż do planet”. Goście podążyli również śladem Mikołaja Kopernika m.in. do Torunia.

30 listopada – III edycja programu WSPARCIE NA STARCIE w ramach KAPITAŁU LUDZKIEGO z unijnych funduszy. Wyjazd dużej grupy młodzieży do Bocianówki k/Idzbarka.

5 grudnia – konkurs stołów wigilijnych dla uczniów klas hotelarskich. Trzeba było wykazać się zmysłem estetycznym i znajomością zasad ustawiania zastawy stołowej. Wygrała drużyna z IV Th.

8 lutego – w świetlicy otwarto zorganizowaną przez p. Kalwińskiego wystawę historyczną „Ziemia ostródzka moją małą ojczyzną”. Mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych dokumentów związanych z regionem.

14-18 marca – wyjazd do Mariboru w Słowenii w ramach programu COMENIUS. Wyjechali: Sandra Bobkowska, Krystian Dziki, Michał Kołakowski, Rafał Maliszewski, Szymon Nasiadka, Grzegorz Sęk, Kinga Szewczyk, Patryk Zgorzelisk pod opieką Hanny Klonowskiej, Anny Rutkiewicz-Głozak, Dariusza Rybińskiego. Spotkali się z uczniami z Belgii, Irlandii, Niemiec i Słowenii. Tematem przewodnim był Kosmos.

Marzec 2011 – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu w Gdańsku.

W I etapie wzięły udział 52 szkoły z całej Polski, a test liczył 50 pytań. Nasi uczniowie zajęli 3 miejsce. Do drugiego etapu przeszli Krystian Dziki, Paulina Wojda i Bartłomiej Jeziorski tworząc drużynę. Zajęli 4 miejsce na 43 placówki. Opiekunem była p. Dorota Sikora.

25-26 marca – Anna Chrzanowska i Sławomir Kalwiński organizują wycieczkę do Warszawy w ramach projektu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego”. Zwiedzano Muzeum Techniki, Muzeum Wojska Polskiego, uczestnicy byli też na przedstawieniu w teatrze Kwadrat i w kinie na filmie w nowej technologii 5D.

8-10 kwietnia – uczniowie ZSZ pojechali do Kaliningradu na zaproszenie Bałtyckiej Akademii Przemysłu Rybnego. Młodzież zwiedziła Muzeum Oceanu, Akwarium, które zadziwiło bogactwem fauny i flory morskiej, bibliotekę, Narodowy Park Przyrody, Katedrę św. Wojciecha z grobem Immanuela Kanta.

28 kwietnia – VIII Powiatowy Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe

Miniprzedsiębiorstwo. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły „Green Power”

(zajął I miejsce), „Happy Druck” (III miejsce), „Play a Win”.

1-3 maja – wycieczka kadry pedagogicznej i pracowników szkoły do Wiednia.

12-13 maja – wycieczka szkolna Kraków – Oświęcim - Brzezinka pod opieką p. Kalwińskiego i A. Stano.

21-22 maja – finał III Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi Projektanci Zieleni” w Gdańsku. Grupa w składzie: Krystian Dziki (III Ta), Krystian Florkowski, Piotr Grabowski, Asia Włodarska i Agnieszka Kozakiewicz (wszyscy II Ta) pod opieką mgr Doroty Sikory zajęła I miejsce w kategorii szkół średnich. Ponadto uczniowie wykonali zaprojektowany przez siebie Eko – Ogród, który zdobył nagrodę publiczności.

7 czerwca – PRODUKCIK 2011 – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Firma GREEN POWER zdobyła III miejsce. Miejscem zmagań konkursowych był budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a przedstawicielami firmy byli Krystian Dziki, Paulina Wojda, Kinga Szewczyk, Aleksandra Maryniak ( wszyscy III klasa architektury krajobrazu), i to ich wiedza i zaangażowanie dały naszej szkole tak prestiżowe miejsce.

22 czerwca – koniec roku szkolnego. Uczeń Krystian Dziki ze średnią 5,71 został zgłoszony do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Lata 2011 - 2012

1 września – rozpoczęcie roku szkolnego. Rozpoczyna naukę 538 uczniów w 21 oddziałach.

23-24 września – Kacze Bagno, czyli Miejsce Inicjatyw Pozytywnych. Wyjazd na warsztaty integracyjne połączone z twórczym działaniem. Dwa zakręcone dni-granie na bębnach, pieczenie chleba, gotowanie, lepienie garnków, malowanie na szkle, żonglowanie ogniem i wiele innych atrakcji – jednym słowem Szkoła Życia przez duże S. Organizator wyjazdu i opiekun p. Daria Wierzbowska, szkolny pedagog.

1 grudnia – Krystian Dziki z IV klasy technikum architektury krajobrazu został stypendystą Prezesa Rady Ministrów

12-16 marca – wizyta w Monaghan w Irlandii grupy uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie „Kosmos i my-podróż do planet” w ramach COMENIUSA. Koordynatorem projektu jest p. Anna Rutkiewicz – Głozak (język angielski).

20.IV.2012 – Jubileusz 65-lecia szkoły. Odwiedzili nas liczni goście i absolwenci, a uroczystość uświetniła inscenizacja „Snu nocy letniej” w wykonaniu zespołu złożonego z uczniów i nauczycieli. Przez kilka tygodni zespół w składzie: Grzegorz Sęk, Klaudia Szostek, Mikołaj Moczarski, Marcin Sienkiewicz (uczniowie) oraz Agnieszka Luczek, Elżbieta Kujawa, Anna Teodorowicz, Hanna Klonowska, Anna Rutkiewicz-Głozak, Maciej Księżpolski, Cezary Przybyszewski (nauczyciele) ćwiczył klasyczny, trudny tekst oraz ruch sceniczny. Scenografię przygotowali też własnymi siłami. Reżyseria Anna Chrzanowska i Anna Ratkowska – Teliczan, a charakteryzacja Radek Gach, uczeń III klasy specjalność fryzjer.

27 kwietnia – 3 maja – pedagodzy na wycieczce wraz z pracownikami szkoły zwiedzają Paryż i zamki nad Loarą.

29 czerwca – zakończenie roku szkolnego. Ze szkołą musiał pożegnać się z powodu braku etatu (mniej uczniów – daje nam się we znaki niż demograficzny) pan Robert Głozak, lubiany nauczyciel pracowni ćwiczeń praktycznych (zawody elektryczne).

Lata 2012 - 2013

1 września – uroczysty apel na rozpoczęcie roku szkolnego. Jest 19 oddziałów, w których będzie się uczyć 504 uczniów.

I znowu reforma-młodzież klas I rozpoczyna naukę wg nowej podstawy programowej. Nowe podręczniki, treści, wymagania.

22-23 września – kolejny sukces Doroty Sikory i jej podopiecznych. W Gdyni w konkursie „Jedzmy swoje z ogrodu” Krystian Dziki, Piotr Grabowski i Agnieszka Kozakiewicz zdobyli wyróżnienie za interesującą formę plastyczną projektu.

Październik – wyjazdy techników mechaników w ramach programu z unijnych funduszy na Targi Motoryzacyjne i do szkolnego muzeum motoryzacji przy Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu oraz do firmy EATON TRUCK w Tczewa.

.

13-14 marca – kręcimy nasz własny LIP DUB, czyli śmieszny filmik promujący szkołę, umieszczony na YOU TUBE

28 czerwca – zakończenie roku szkolnego 2012/2013. Odchodzi na emeryturę

p. Wiesław Paszkowski, lubiany polonista, wielbiciel poezji i turystyki górskiej, niezapomniany organizator przez wiele lat wycieczek i obozów w Tatrach i Bieszczadach.

Lata 2013 – 2014

1 września na uroczystym apelu wszystkich zebranych przywitała pani dyrektor ZSZ im. Stanisława Staszica i CKU Maria Rymarska-Pszenna.

Naukę rozpoczyna 493 uczniów w 17 oddziałach.

Uchwałą Rady Powiatu szkoła z dniem 1 września zmienia nazwę na Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. Do Zespołu Szkół zostaje włączone Centrum Kształcenia Ustawicznego. W jednej strukturze organizacyjnej będą funkcjonowały szkoła młodzieżowa i placówka kształcenia dorosłych. Wicedyrektorem szkoły młodzieżowej ds. organizacji i dydaktyki zostaje pani Anna Teodorowicz. Wicedyrektorem placówki dla dorosłych ds. organizacji i dydaktyki została pani Elżbieta Rudzińska.

W październiku w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” programu Leonardo da Vinci, grupa młodzieży z powiatu ostródzkiego odbyła praktyki zawodowe w Plymouth w południowej Anglii. 

W wyjeździe brali udział uczniowie IV klasy w zawodzie technik mechanik Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie oraz technika pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie. Opiekunem grupy była Anna Rutkiewicz – Głozak – nauczyciel języka angielskiego ze „Staszica”.

17 marca nasza szkoła wzięła udział w tradycyjnych Powiatowych Targach Edukacyjnych. W tym roku po raz pierwszy odbyły się one w budynku ostródzkiego Centrum Użyteczności Publicznej, a nie w naszej hali sportowej.

Kwiecień - gościliśmy grupę młodzieży z Werther w Niemczech. Ev. Gymnasium Werther jest jednym z partnerów „Staszica” w programie Comenius. Współpraca rozpoczęła się  przy dwóch projektach: „Latanie – Europejska Historia” w latach 2004 – 2007, „Kosmos i my – podróż do planet” w latach 2010 – 2012, oraz przy obecnym: „Energia – Europejska Inspiracja”. Przyjaźnie nawiązane przy okazji realizacji wszystkich projektów zaowocowały pomysłem wymiany szkolnej.

12 – 16 maja wyjazd młodzieży na Węgry w ramach COMENIUSA.

27 czerwca – zakończenie roku szkolnego. Pożegnaliśmy panią Lucynę Katachurkę (matematyka, pracowała na zastępstwie za panią Monikę Dudek, która korzystała z urlopu wychowawczego), pana Andrzeja Osinowskiego, nauczyciela praktycznej nauki zawodu(odszedł na emeryturę)oraz panią Małgorzatę Tkacz, nauczycielkę informatyki (w związku z reformami ministerstwa edukacji, które drastycznie zmniejszyły liczbę godzin niektórych przedmiotów, dla nauczycieli zaczyna brakować godzin).

Lata 2014 – 2015

1 września - mamy 438 uczniów w 16 oddziałach.

Do pracy przyszli pani Honorata Banasiuk (przedmioty zawodowe w technikum usług fryzjerskich) i pan Tomasz Lipka (przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu w zastępstwie za p. Dorotę Kopytowską, przebywającą na urlopie macierzyńskim).

30 października – wizyta nauczycieli, koordynatorów COMENIUSA z partnerskich szkół Niemiec, Słowenii, Węgier, Belgii, Irlandii, Słowacji i kraju Basków.

14 października – Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej i pożegnanie starego sztandaru oraz nadanie szkole nowego połączonych szkół.

W ferie kilkudniowy wypad w Tatry do Zakopanego klubu turystycznego „Paciuga”.

5 marca – otwarcie wystawy zorganizowanej prze p. Sławomira Kalwińskiego „Historia pieniądza na ziemiach polskich”.

9 – 13 marca wyjazd grupy młodzieży z opiekunami do Belgii w ramach projektu COMENIUS.

1 kwietnia pożegnaliśmy na zawsze naszego kolegę Andrzeja Pszennego, przez wiele lat związanego ze szkołą, nauczyciela pokoleń świetnych fachowców, zwłaszcza mechaników i stolarzy, który zmarł po ciężkiej chorobie.

10 kwietnia „Staszic” czynnie uczestniczy Targach Edukacji i Pracy , które odbyły się w ARENIE EXPO.

16 kwietnia w wojewódzkim konkursie Mistrz Szkolnej Patelni nasze uczennice zdobyły wyróżnienie.

29 kwietnia DNI OTWARTE STASZICA po raz pierwszy w nowej formule. Część pierwsza to atrakcyjne występy, konkursy i pokazy organizowane przez naszych uczniów i nauczycieli, część druga to piknik z poczęstunkiem na terenie warsztatów.

Lata 2015 – 2016

1 września 2015 rozpoczęcie roku szkolnego 2015 – 2016. W klasach pierwszych naukę rozpoczęło 124 uczniów w czterech klasach

7 października Nagrodę Primus Inter Pares odebrała uczennica klasy IV Tha Anita Bartkowska

14 października DEN – Nagrody Starosty Ostródzkiego odebrały p. Alina Nowohońska, p. Anna Garlicka oraz p. Maria Rymarska-Pszenna.

23 października z okazji 110-lecia ZNP oraz 70-lecia ostródzkiego oddziału ZNP Brązowy Krzyż Zasługi odebrała p. Alina Nowohońska. Medal wręczył Poseł na Sejm Zbogniew Babalski

12 października z inicjatywy p. Danuty Piękoś-Janulis rozpoczęło działalność Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo MATRIX, które świadczyć będzie usługi fryzjerskie.

20 października wyjątkowa wywiadówka w Staszicu. Uczniowie klasy pierwszej w zawodzie kucharz serwowali rodzicom zupę krem z dyni, pieczone pierożki z dynią, ciasto z dyni i kaszy jaglanej oraz jabłecznik z bezą

29 października w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku odbył się konkurs kulinarny „Literacka kuchnia”. Naszą szkołę reprezentowali Kacper Kwiatkowski i Radosław Surdykowski. Uczniowie inspirowali się opisem staropolskiego stołu z XII księgi „Pana Tadeusza” i przygotowali figatelle z brunelami na pasztecie soczewicowo-jaglanym oraz ulubiony deser króla Jana III Sobieskiego – arkas

6 listopada naszą szkołę odwiedziły Symbole Światowych Dni Młodzieży – krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani (Matki Bożej Śnieżnej)

7 listopada - Regionalny Test Wiedzy Historycznej „Droga do niepodległości”. Nasi przedstawiciele zajęli IV miejsce wyprzedzając pozostałe szkoły zawodowe.

9 listopada – akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada pierwsza edycja konkursu „Mistrz Staszica – Jeden z 14” laureatami konkursu zostali: I miejsce Rafał Abako, II miejsce Jarosław Jankowski, III miejsce Agnieszka Kur.

13 – 15 listopada wycieczka do Wrocławia

18 listopada do szkoły instytucja pomocowa PKPS dostarczyła 8 ton jabłek. Część owoców została wystawiona na korytarze i uczniowie częstują się nimi podczas przerw, jak również z chęcią zabierają do domów.

26 listopada akcja „Młoda krew ratuje życie”

30 listopada Samorząd Uczniowski przygotował „Andrzejkowy Salon Wróżb”

10 grudnia w Starogardzie Gdańskim odbył się XII Wojewódzki Konkurs Śpiewania Kolęd, Pastorałek i piosenek o tematyce świątecznej organizowany przez Pomorską Wojewódzką Komendę OHP. Nasz uczeń Kacper Kwiatkowski zajął I miejsce w kategorii soliści

10 grudnia Kampania „Biała Wstążka” – 16 dni sprzeciwu wobec przemocy w stosunku do kobiet. W ramach kampanii odbyły się wybory na dżentelmena Staszica. Dżentelmenem Staszica został Przemek Redek, a wśród nauczycieli Cezary Przybyszewski

15 grudnia – świąteczna wywiadówka. Przygotowaliśmy rodzicom pokaz umiejętności fryzjerskich, które nabywają uczennice na lekcjach zawodowych, pokaz fotografii – hobby jednej z uczennic. Częstowaliśmy rodziców świątecznymi piernikami upieczonymi przez naszych kucharzy

12 stycznia na ostródzkim zamku odbył się IX Konkurs Kolęd i Pastorałek Szkół Ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowadzono w ramach projektu edukacyjnego „Młodzi ostródzianie rozkochani w swojej krainie”. Kacper Kwiatkowski zdobył III miejsce.

22 stycznia uczniowie Staszica udali się na wycieczkę do Morąga. Zwiedzili tam muzeum, a następnie bawili się na lodowisku. Było super.

23 stycznia – STUDNIÓWKA

1 marca Dzień Żołnierzy Wyklętych – apel przygotowała młodzież z klasy I technikumi szkoły zawodowej. Dekorację i tekst przygotowały p. M. Kierozakska, K. Kulaszewicz i p. D. Wierzbowska

6 marca Kaziuki – Wilniuki – uczniowie klasy architekt krajobrazu pod opieką p. K. Ostrowskiej przygotowali dekorację głównego wejścia do hali OSiR

Kinga Krzyżanowska została jedną z „Ośmiu wspaniałych” powiatu ostródzkiego. Na gali konkursu odebrała wyróżnienie z rąk starosty A. Wiczkowskiego.

„Sprawny w Zawodzie – Bezpieczny w pracy 2016” – rywalizacja mechaników, fryzjerówi kucharzy. Wśród mechaników samochodowych nasi uczniowie M. Makowski i K. Herkt zajęli I miejsce, III miejsce zajęła nasze fryzjerka P. Obrębska. Wśród kucharzy najlepsi byli nasi uczniowie K. Kwiatkowski i M. Szychułda.

22 marca Targi Edukacyjne Powiatu Ostródzkiego

25 kwietnia Dzień Otwarty Staszica. Odwiedzili nas nasi koledzy i koleżanki z różnych gimnazjów. Przygotowaliśmy dla nich mnóstwo atrakcji, konkursów i niespodzianek.

7 maja Ostródzkie Biegi Uliczne – Reprezentacja Staszica zajęła sześć prestiżowych miejsc: II miejsce K. Kołakowski, III miejsce M. Wach, IV miejsce R. Surdykowski, VII miejsce P. Balcerzak, VIII miejsce M. Nowakowski – chłopcy; IV miejsce K. Micałowicz – dziewczęta

24 maja „Staszicówka” – wspólnymi siłami nauczycieli, uczniów i rodziców zorganizowaliśmy w naszej szkole imprezę plenerową. Przygotowaliśmy wspaniałe i różnorodne ciasta i desery, napoje oraz wiele specjałów na grilla. Uczniowie i nauczyciele wspólnie grillowali i świętowali.

2 czerwca XII Powiatowy konkurs Savoir – Vivre. Dziewczęta A. Kasprowicz, K. Piotrowicz i Żaneta Bobkowska zajęły II miejsce

24 czerwca zakończenie roku szkolnego.

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook