ZSZ Staszic CKU Ostroda - Technik ochrony środowiska
 • 1 Zawodowy zawrót głowy
  Technik mechanik
 • 2 Zawodowy zawrót głowy
  Technik usług fryzjerskich
 • 3 Zawodowy zawrót głowy
  Technik architektury krajobrazu
 • 4 Zawodowy zawrót głowy
  Technik logistyk - możliwość wyboru specjalności wojskowej i inne koniecznie sprawdź
 • 5 A w czasie wolnym ...
  rozrywka
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Technik ochrony środowiska

Zdobędę dwie kwalifikacje:

 • Ocena stanu środowiska.
 • Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

Co będę umieć?

 • klasyfikować i identyfikować różnego rodzaju odpady,badać, kontrolować i sporządzać bilanse emisji zanieczyszczeń powietrza, wód i ziemi, prowadzić proste badania w zakresie ochrony środowiska, wykonywać pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych, przygotowywać propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym.

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • pracować w ośrodkach badań i kontroli środowiska, w stacjach sanitarno- epidemiologicznych, w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, w miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, w zakładach unieszkodliwiania odpadów, kształcić się dalej w szkołach wyższych.

O czym muszę pamiętać?

 • Technik ochrony środowiska powinien interesować się zjawiskami przyrodniczymi, powinien też umieć je obserwować. Musi byćobiektywny, wiarygodny, samodzielny, musi umieć szybko i odpowiedzialnie podejmować decyzje oraz umieć pracować w zespole.

 

[Prezentacja zawodu]

Copyright © 2017. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook