ZSZ Staszic CKU Ostroda - Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Zdobędę dwie kwalifikacje:

 • Montaż, eksploatacja oraz konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych.
 • Montaż, eksploatacja oraz konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

Co będę umieć?

wykonać montaż, obsługę, konserwację oraz nadzorować prawidłową pracę urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

naprawiać elementy bądź wymienić cały zespół w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz określać przyczyny ich uszkodzeń

czytać dokumentację techniczną i instrukcje, a także oceniać stan techniczny danego urządzenia

dopasować odpowiednie urządzenie chłodnicze, klimatyzacyjne do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych

posługiwać się narzędziami ręcznymi, elektrycznymi
i pneumatycznymi oraz przyrządami pomiarowymi

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • świadczyć samodzielnie usługi montażu lub naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych będących w trakcie budowy lub obiektach użytkowanych (np. sklepy, hotele)
 • zatrudnić się w przedsiębiorstwie budowlanym lub instalacyjnym
 • zatrudnić się jako pracownik serwisowy u producenta urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych.

O czym muszę pamiętać?

Jest to zawód wykonywany najczęściej samodzielnie, wymaga sprawności fizycznej, manualnej oraz dobrego słuchu i wzroku. Należy być dyspozycyjnym w przypadku awarii bądź konieczności nagłych napraw.

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook