ZSZ Staszic CKU Ostroda - Operator obrabiarek skrawających
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Operator obrabiarek skrawających

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz firmach  branży mechanicznej - zakłady w partnerstwie Wagon Service Ostróda, Mazury sp. z o.o.  Ostróda 

– czas trwania nauki 3 lata

Zadania zawodowe – umiejętności:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.

  kwalifikacja – MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji MG.19. może kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika mechanika.

Możliwości zatrudnienia:

-  produkcyjne oraz usługowe przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne branży mechanicznej;

- własna działalność gospodarcza;

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook