ZSZ Staszic CKU Ostroda - Ślusarz
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Ślusarz

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz firmach  branży mechanicznej - zakłady w partnerstwie Wagon Service Ostróda, Mazury sp. z o.o.  Ostróda oraz szkolnych Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych.

– czas trwania nauki 3 lata

Zadania zawodowe – umiejętności:

 • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
 • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • wykonywania połączeń;
 • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.

  kwalifikacja – MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MG.20. może kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika mechanika.

Możliwości zatrudnienia:

-  produkcyjne oraz usługowe przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne branży mechanicznej;

- własna działalność gospodarcza;

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook