ZSZ Staszic CKU Ostroda - OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Czas trwania nauki - 2 lata tj. 4 semestry, forma zaoczna

Podbudowa – wykształcenie średnie

Kwalifikacja – K. 1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Opiekun (lub opiekunka) osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia. Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Nadzoruje wówczas na bieżąco stan zdrowia chorego.

Zadaniem opiekunów jest często także pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli) czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów). Opiekun może również zajmować się załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu).

Predyspozycje zawodowe:

 • umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • przynajmniej podstawowa znajomość chorób i schorzeń, z jakimi mają najczęściej problemy starsi ludzie
 • umiejętność organizacji czasu
 • cierpliwość i opanowanie
 • odporność na stres
 • odporność na sytuacje związane z cierpieniem i śmiercią
 • umiejętność zaakceptowania odmiennej kultury i mentalności podopiecznego
 • znajomość języka co najmniej w stopniu komunikatywnym

Absolwent w zawodzie opiekun osoby starszej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych ,takich jak:

 • planowania kompleksowej pomocy i opieki, z uwzględnieniem potrzeb osoby starszej, rozwiązań prawnych oraz dostępnych świadczeń i usług;
 • udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych osoby starszej w celu podniesienia, jakości jej życia;
 • udzielania pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w zarządzaniu materialnymi i niematerialnymi zasobami podopiecznego oraz występowania w roli rzecznika praw i interesów podopiecznego;
 • stosowania różnych metod pracy podczas sprawowania opieki nad osobą starszą;
 • współdziałania z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz specjalistami uczestniczącymi w procesie opieki nad osobą starszą;
 • wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych oraz czynności opiekuńczych;
 • pobudzania aktywności oraz sprawności fizycznej i psychicznej osoby starszej;
 • udzielania pomocy osobie starszej w korzystaniu z usług medycznych i socjalnych;
 • wspierania podopiecznego w rozwijaniu jego zdolności twórczych oraz organizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • hospicja, szpitale
 • dzienne domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • środowisko zamieszkania osoby starszej

Przedmioty ogólnokształcące

 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Umiejętności opiekuńcze
 • Aktywizacja społeczna

Praktyki zawodowe - 8 tygodni = 320 godzin

 

[Prezentacja zawodu]

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook