ZSZ Staszic CKU Ostroda - OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry, forma zaoczna

Podbuowadwykształcenie średnie

Kwalifikacje zawodowe- Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych.

Charakterystyka zawodu:

Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej. Mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych jest:

 • Przygotowanie ich do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
 • Odpowiednie przygotowanie opiekunek środowiskowych i świadczone we właściwy sposób usługi opiekuńcze mają bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej i ograniczenie liczby podejmowanych decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej.

Absolwent szkoły kształcącej opiekunki środowiskowe powinien prezentować następujące postawy:

 • empatię i wrażliwość w kontaktach interpersonalnych, kulturę osobistą, dojrzałość emocjonalną i społeczną,
 • gotowość niesienia pomocy, życzliwość i wyrozumiałość dla innych ludzi,
 • tolerancję dla odmienności,
 • cierpliwość, dokładność i konsekwencję w działaniu,
 • obowiązkowość,
 • samokrytycyzm, krytycyzm oraz obiektywizm w ocenianiu.

Miejscem pracy opiekunki środowiskowej są

 • mieszkania i domostwa osób potrzebujących,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Domy Pogodnej Starości,
 • Środowisko domowe podopiecznych,
 • Placówki Paliatywne,
 • Domy dla przewlekle chorych,
 • Domy Samotnej Matki.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych

Praktyki zawodowe: 160 godzin = 4 tygodnie

 

[Prezentacja zawodu]

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook