ZSZ Staszic CKU Ostroda - TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Czas trwania nauki: 1,5 roku, tj. 3 semestry, forma zaoczna

Podbudowa: wykształcenie średnie

Kwalifikacja: K1. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Czym zajmuje się specjalista ds. BHP?

 • specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zajmuje się prowadzeniem rejestru oraz wyjaśnieniem przyczyn wypadków w zakładzie pracy.
 • dba w zakładzie pracy o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania zasad BHP.
 • ważnym elementem działalności specjalisty BHP jest prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładów pracy.
 • ma przygotować kadrę do bezpiecznego wykonywania swoich zadań i zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków.
 • przygotowuje również analizy, raporty i zaświadczenia.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku,
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania,
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych,
 • prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwości zatrudnienia:

 • we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • w Urzędzie Dozoru Technicznego,
 • w firmie zajmującej się organizacją szkoleń z zakresu BHP,
 • w służbach BHP na stanowisku inspektora,
 • można prowadzić własną działalność gospodarczą, jako specjalista ds. BHP. 

Przykładowy plan nauczania:

Przedmioty teoretyczne

 • podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Prawna ochrona pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Analiza i ocena zagrożeń
 • Ochrona środowiska i ochrona ppoż.
 • Podstawy konstrukcji mechanicznych
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia kształtowania bezpieczeństwa pracy
 • Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bhp
 • Pracownia metodyki kształcenia zawodowego
 • Pracownia techniczna

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin /do końca III semestru/

 

[Prezentacja zawodu]

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook