ZSZ Staszic CKU Ostroda - TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

Czas trwania nauki: 2 lata, tj.4 semestry, forma stacjonarna (wieczorowo)

Podbudowa: wykształcenie średnie

Kwalifikacje K1., K2.:

A.69 eksploatacja środków transportu drogowego

A.70 organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Charakterystyka zawodu:

Technik transportu drogowego kieruje pojazdami samochodowymi, wykonuje czynności związanych z bieżącą obsługą środków transportu drogowego. Świadczy usługi w zakresie transportu drogowego rzeczy, prowadzi dokumentację związaną z praca kierowcy oraz eksploatacją środków transportu drogowego, prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu rzeczy oraz organizuje transport drogowego osób i rzeczy.

Transport drogowy, to ogromny rynek pracy o dużym zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowany personel szczebla średniego i wyższego. Wysoko kwalifikowani absolwenci znajdą zatrudnienie, ponieważ pracodawcy coraz częściej poszukują wysoko wykwalifikowanych pracowników.

 

Do zadań zawodowych absolwenta kierunku technik transportu drogowego należy:

 • kierowanie pojazdami samochodowymi,
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą środków transportu drogowego,
 • świadczenie usług w zakresie transportu drogowego rzeczy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z praca kierowcy oraz eksploatacją środków transportu drogowego,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu rzeczy oraz osób
 • organizowanie transportu drogowego osób i rzeczy

Absolwent potrafi:

 • Planować i organizować prace dotyczące przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków;
 • Wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego;
 • Prowadzić dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków;
 • Prowadzić pojazdy samochodowe
 • Sklasyfikować towary oraz dobrać do nich właściwe środki transportu drogowego

Warunki pracy:

 • Będziesz pracować maksymalnie 9 godzin na dobę. Jako kierowca transportu miejskiego będziesz pracować w stałych godzinach w systemie zmianowym,
 • w dni powszednie i święta, w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • w dzień i w nocy z zachowaniem przepisów Ustawy o transporcie drogowym.
 • Będziesz pracować w pozycji siedzącej, narażony na zanieczyszczenia spalinami, hałas i drgania.
 • Praca wymaga częstego, długiego przebywania poza domem.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku technik transportu drogowego może uzyskać zatrudnienie:

 • We wszelkich firmach transportowych, przewozu osób rzeczy w charakterze kierowcy, lub osoby nadzorującej prace kierowców itp.,
 • Prace związane z przewozem osób i rzeczy,
 • Można prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • Można zdobywać kolejne kategorie prawa jazdy i licencje, co poszerza uprawnienia zawodowe
 • Można po ukończeniu dodatkowego kursu uzyskać uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy maszynoznawstwa
 • Środki transportu wewnętrznego i drogowego
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Organizacja procesów transportowych
 • Język zawodowy w transporcie zawodowym
 • Działalność gospodarcza w transporcie drogowym

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Eksploatacja środków transportu w przewozach
 • Obsługa pasażerów i ładunków w transporcie drogowym

Praktyki zawodowe: 4 tygodni = 160 godzin

 

[Prezentacja zawodu]

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook