ZSZ Staszic CKU Ostroda - ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • 1 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik mechanik, technik logistyk, ślusarz, magazynier-logistyk, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających
 • 2 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  krawiec (krawiectwo jachtowe), tapicer (tapicerstwo jachtowe), technik mechanik (budowa i projektowanie jachtów), szkutnik (patent sternika motorowodnego)
 • 3 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik logistyk, technik mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, magazynier logistyk
 • 4 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz
 • 5 NOWOŚCI "STASZICA"!!!
  gwarancja zatrudnienia u naszych partnerów
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Czas trwania nauki – 1 rok, tj. 2 semestry, - forma zaoczna

Podbudowa - wykształcenie średnie.

Kwalifikacja K1:  Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Charakterystyka zawodu:

Asystent osoby niepełnosprawnej to pracownik, dzięki któremu życie i samopoczucie wielu osób może się diametralnie poprawić. Jest to swoisty lekarz dusz, ponieważ jego pomoc w podstawowych czynnościach sprawia, że niepełnosprawny poczuje się w pełni sprawnym człowiekiem. Asystent jest to wzór opiekuna idealnego, który nie tylko pomaga w codziennych zadaniach takich jak posiłek, kąpiel, ubieranie, ale zna potrzeby emocjonalne swojego podopiecznego. Wie, czego mu potrzeba, co sprawia mu radość, jakie ma oczekiwania, co go uszczęśliwi.

Predyspozycje:

Pomocnikiem osoby niepełnosprawnej powinna być osoba, która czuje ku temu powołanie. Jej obowiązki są bardzo trudne i często ciężko jest się przełamać psychicznie, aby móc pomagać we wszystkich sferach życia. Ważne jest, aby przez cały czas wykonywania zadań nie stracić poczucia empatii, jednocześnie nie odnosząc się w sposób współczujący dla swojego podopiecznego. Asystent osoby niepełnosprawnej musi zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. Od tego, czy jest osobą rzetelną, kompetentną, cierpliwą, wrażliwą zależy zdrowie podopiecznego. W wielu przypadkach asystent musi mieć dużo fizycznej siły, aby móc przenieść podopiecznego czy pomóc mu w ćwiczeniach.

Absolwent jest przygotowania do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • diagnozowanie warunków życia i dążenia do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych,
 • planowanie, kontrolowanie i ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej,

Jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej?

Aby zostać asystentem osoby niepełnosprawnej wymagane jest minimum średnie wykształcenie, jednak najbardziej pożądani są absolwenci kierunków medycznych, pedagogicznych, psychologicznych. Osoba, która będzie chciała profesjonalnie pracować w tym zawodzie, powinna mieć wiedzę z zakresu fizjologii, anatomii, zasad rehabilitacji, pierwszej pomocy, psychologii. W ten sposób może kompleksowo świadczyć swoje usługi i sprawić, że podopieczny poczuje się lepiej nie tylko fizycznie, ale także psychicznie.

Możliwości zatrudnienia:

Środowiskowe domy samopomocy, świetlice terapeutyczne, ośrodki i domy pomocy społecznej, kluby samopomocy, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, prywatne praktyki pracy socjalne, ośrodki wsparcia, niepubliczne zespoły opieki zdrowotne, szpitale specjalistyczne

Przykładowy szkolny plan nauczania:

1. przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • elementy anatomii i patologii
 • język migowy
 • język obcy w pomocy społecznej

3. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • umiejętności opiekuńcze
 • terapia zajęciowa i aktywizacja

Praktyki zawodowe - 4 tygodnie = 160 godzin

 

[Prezentacja zawodu]

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook