ZSZ Staszic CKU Ostroda - OPIEKUN MEDYCZNY
 • 1 Zawodowy zawrót głowy
  Technik mechanik
 • 2 Zawodowy zawrót głowy
  Technik usług fryzjerskich
 • 3 Zawodowy zawrót głowy
  Technik architektury krajobrazu
 • 4 Zawodowy zawrót głowy
  Technik logistyk - możliwość wyboru specjalności wojskowej i inne koniecznie sprawdź
 • 5 A w czasie wolnym ...
  rozrywka
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

OPIEKUN MEDYCZNY

Czas trwania nauki - 1 rok,, tj. 2 semestry – forma zaoczna

Podbudowa - wykształcenie średnie.

Kwalifikacja K1: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Charakterystyka zawodu opiekuna medycznego:

Zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym 

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • —  rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i  niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • —  pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 • —  pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • —  aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • —  wykonywanie zabiegów higienicznych;
 • —  asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • —  użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;

Absolwent powinien umieć poradzić sobie w każdej sytuacji oraz:

 • —  być przygotowany do rozpoznawania i rozwiązywania problemów osoby chorej i niesamodzielnej,
 • —  zaspokajać podstawowe potrzeby biologiczne pacjenta,
 • —  pomagać w podtrzymywaniu jego aktywności społecznej,
 • —  rozwijać samodzielność podopiecznego,
 • —  zapewnić mu bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,
 • —  dbać o higienę otoczenia,
 • —  promować zachowania prozdrowotne,
 • —  asystować pielęgniarce podczas zabiegów,
 • —  zaspokajać potrzeby związane z utrzymaniem ciała chorego w czystości,
 • —  pomagać w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, utrzymaniem aktywności ruchowej, jak również w użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego swych podopiecznych,
 • —  współpracować z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym w celu zapewnienia całościowej opieki osobie chorej,
 • —  udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej oraz jej rodzinie,
 • —  pomóc w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością.

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

 • Środowiskowe domy pomocy
 • Indywidualna opieka w domu pacjenta
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Szpitale –oddziały specjalne
 • Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • Ośrodki i domy pomocy społecznej
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

1. Przedmioty ogólnokształcące

 • Podstawy przedsiębiorczości

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Zdrowie publiczne
 • Opieka na osobą chorą i niesamodzielną
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język migowy

3. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia specjalistyczna
 • Pracownia anatomii, fizjologii i patologii
 • Pracownia zabiegów higienicznych
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyki zawodowe: 160 godzin = 4 tygodnie /do końca II semestru/.

 

[Prezentacja zawodu]

Copyright © 2017. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook