Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Dokumenty

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022
PROCEDURY_COVID _aktualizacja_1_wrzesien_2022
Regulamin dyżurów nauczycieli
Regulamin wycieczek szkolnych
SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
Strategia i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
PROCEDURY POSTEPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE
PROGRAM REALIZACJI WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
statut-ZSZiCKU - obowiązujący do 31.08.2021r.
 
 
Powered by Phoca Download