Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Lata 2008-2009

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Naukę rozpoczyna 576 uczniów w 22 klasach.

10 -12. IX. 2008 wycieczka grona pedagogicznego do Poczdamu.

Październik - trwają prace nad odgrzybianiem prawie 100-letniego budynku szkoły. Jest to uciążliwy, czasem długotrwały, ale niezbędny proces, aby zachować dobrą kondycję budynku, który bardzo ucierpiał podczas pożaru 10 kwietnia 1994 roku.

16 grudnia 2008 w ostródzkim zamku odbył się powiatowy konkurs teatralny o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Jury przyznało I miejsce zespołowi teatralnemu „Kieszeń” z naszej szkoły. Przedstawienie pt. „Chleb” przygotowała opiekunka zespołu pani Anna Chrzanowska.

16 stycznia 2009 odeszła od nas na zawsze nasza koleżanka Gertruda Kargińska, nauczyciel, pedagog, człowiek wielkiego serca. Była wspaniałą polonistką i wychowawczynią, a także pedagogiem szkolnym. Kochało ją wiele pokoleń uczniów. Pracowała w naszej szkole od 20.02. 1967 roku, aż do przejścia na emeryturę 31.08.1997 r. Była miłą, ciepłą, mądrą, szlachetną osobą, a przede wszystkim wspaniałą, ofiarną nauczycielką. Zdrowie niestety nie pozwoliło jej dłużej pracować, ale my, jej koledzy i koleżanki, zawsze będziemy pamiętać jej poczucie humoru, życzliwość, ujmujący sposób bycia i wiedzę.

23 kwietnia VI Powiatowy Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Nasza firma Viele – Geld zajęła II miejsce.

19 czerwca - zakończenie roku szkolnego.

Lata 2009 – 2010

1 września uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W tym roku w murach „Staszica” będzie się kształcić 582 uczniów w 26 oddziałach. Nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Pracowni Ćwiczeń Praktycznych – objęła je mgr Hanna Klonowska. W szkole pracę rozpoczęli nowi nauczyciele: Danuta Piękoś – przedmioty ekonomiczne, Agnieszka Glonek – matematyka, Katarzyna Radecka – wychowanie fizyczne, Elżbieta Rudzińska – biologia, Anna Żukowska – przedmioty zawodowe, kucharz małej gastronomii, Krzysztof Kowalski – język angielski, Adam Kopytowski - przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu.

3.IX. 2009 Wystawa historyczna związana z obchodami 70 rocznicy wybuchu II wojny. Pomysłodawcą i organizatorem jest nauczyciel historii pan Sławomir Kalwiński.

18.X. 2009 zmarł długoletni dyrektor szkoły w latach 1978-1989, pan Aleksander Cudakiewicz. Wielu pracowników szkoły - obecnych i emerytowanych, którzy pracowali z panem Aleksandrem, odprowadziło go w ostatnią drogę.

23 października 2009 – pasowanie na ucznia w zawodzie rzemieślniczym. Pasowania dokonuje po raz pierwszy na tym stanowisku Starszy Cechu p. Mirosław Mostowy.

4 grudnia – wolontariusze organizują zabawę mikołajkową dla dzieci, którymi opiekuje się Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z Ostródy.

27 kwietnia - nasz uczeń Krystian Florkowski zajął I miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie EKO – PLANETA za opracowanie albumu pt. „Rośliny wokół nas – piękne i pożyteczne”.

26 maja – nasi uczniowie biorą udział w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie – kucharz” i zdobywają I miejsce: Małgorzata Żmijewska oraz Jarosław Święty. Z kolei w takim samym konkursie, ale ogólnopolskim, Angelika Sowińska zajęła III miejsce w kategorii fryzjerek.

5 maja - nasi uczniowie Adrian Kowaczek (I LO) oraz Daria Siergiej (I Tm/h) zostali laureatami odpowiednio I i II miejsca w wojewódzkim konkursie języka niemieckiego „Ponad granicami”. Opiekunami konkursowymi byli p. M. Fingas i p. K. Świątek.

25 czerwca - zakończenie roku szkolnego 2009/2010. Na emeryturę (tzw. kompensówkę) odchodzi i żegna się ze szkołą pan Stanisław Boiłek, nauczyciel przedmiotów zawodowych dla mechaników, wiele lat związany ze szkołą.

Lata 2010 - 2011

1 września - tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego ma status powiatowego.

Naukę rozpoczęło 572 uczniów w 21 klasach.

28 września – warsztaty zajęciowe dla naszych uczniów w wiosce garncarskiej w Kamionce k/Nidzicy. Pojechali uczestnicy kół teatralnego, fotograficznego i tanecznego w ramach projektu unijnego „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego – drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego”.

30.IX.- 1.X.2010 – spotkanie robocze w „Staszicu” koordynatorów Comeniusa. Przyjechali nauczyciele z Belgii, Irlandii, Niemiec i Słowacji. To było już trzecie spotkanie naszej szkoły z Comeniusem, tym razem projekt ma temat „Kosmos i my- podróż do planet”. Goście podążyli również śladem Mikołaja Kopernika m.in. do Torunia.

30 listopada – III edycja programu WSPARCIE NA STARCIE w ramach KAPITAŁU LUDZKIEGO z unijnych funduszy. Wyjazd dużej grupy młodzieży do Bocianówki k/Idzbarka.

5 grudnia – konkurs stołów wigilijnych dla uczniów klas hotelarskich. Trzeba było wykazać się zmysłem estetycznym i znajomością zasad ustawiania zastawy stołowej. Wygrała drużyna z IV Th.

8 lutego – w świetlicy otwarto zorganizowaną przez p. Kalwińskiego wystawę historyczną „Ziemia ostródzka moją małą ojczyzną”. Mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych dokumentów związanych z regionem.

14-18 marca – wyjazd do Mariboru w Słowenii w ramach programu COMENIUS. Wyjechali: Sandra Bobkowska, Krystian Dziki, Michał Kołakowski, Rafał Maliszewski, Szymon Nasiadka, Grzegorz Sęk, Kinga Szewczyk, Patryk Zgorzelisk pod opieką Hanny Klonowskiej, Anny Rutkiewicz-Głozak, Dariusza Rybińskiego. Spotkali się z uczniami z Belgii, Irlandii, Niemiec i Słowenii. Tematem przewodnim był Kosmos.

Marzec 2011 – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu w Gdańsku.

W I etapie wzięły udział 52 szkoły z całej Polski, a test liczył 50 pytań. Nasi uczniowie zajęli 3 miejsce. Do drugiego etapu przeszli Krystian Dziki, Paulina Wojda i Bartłomiej Jeziorski tworząc drużynę. Zajęli 4 miejsce na 43 placówki. Opiekunem była p. Dorota Sikora.

25-26 marca – Anna Chrzanowska i Sławomir Kalwiński organizują wycieczkę do Warszawy w ramach projektu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego drogą do sukcesu młodzieży powiatu ostródzkiego”. Zwiedzano Muzeum Techniki, Muzeum Wojska Polskiego, uczestnicy byli też na przedstawieniu w teatrze Kwadrat i w kinie na filmie w nowej technologii 5D.

8-10 kwietnia – uczniowie ZSZ pojechali do Kaliningradu na zaproszenie Bałtyckiej Akademii Przemysłu Rybnego. Młodzież zwiedziła Muzeum Oceanu, Akwarium, które zadziwiło bogactwem fauny i flory morskiej, bibliotekę, Narodowy Park Przyrody, Katedrę św. Wojciecha z grobem Immanuela Kanta.

28 kwietnia – VIII Powiatowy Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe

Miniprzedsiębiorstwo. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły „Green Power”

(zajął I miejsce), „Happy Druck” (III miejsce), „Play a Win”.

1-3 maja – wycieczka kadry pedagogicznej i pracowników szkoły do Wiednia.

12-13 maja – wycieczka szkolna Kraków – Oświęcim - Brzezinka pod opieką p. Kalwińskiego i A. Stano.

21-22 maja – finał III Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi Projektanci Zieleni” w Gdańsku. Grupa w składzie: Krystian Dziki (III Ta), Krystian Florkowski, Piotr Grabowski, Asia Włodarska i Agnieszka Kozakiewicz (wszyscy II Ta) pod opieką mgr Doroty Sikory zajęła I miejsce w kategorii szkół średnich. Ponadto uczniowie wykonali zaprojektowany przez siebie Eko – Ogród, który zdobył nagrodę publiczności.

7 czerwca – PRODUKCIK 2011 – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Firma GREEN POWER zdobyła III miejsce. Miejscem zmagań konkursowych był budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a przedstawicielami firmy byli Krystian Dziki, Paulina Wojda, Kinga Szewczyk, Aleksandra Maryniak ( wszyscy III klasa architektury krajobrazu), i to ich wiedza i zaangażowanie dały naszej szkole tak prestiżowe miejsce.

22 czerwca – koniec roku szkolnego. Uczeń Krystian Dziki ze średnią 5,71 został zgłoszony do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Lata 2011 - 2012

1 września – rozpoczęcie roku szkolnego. Rozpoczyna naukę 538 uczniów w 21 oddziałach.

23-24 września – Kacze Bagno, czyli Miejsce Inicjatyw Pozytywnych. Wyjazd na warsztaty integracyjne połączone z twórczym działaniem. Dwa zakręcone dni-granie na bębnach, pieczenie chleba, gotowanie, lepienie garnków, malowanie na szkle, żonglowanie ogniem i wiele innych atrakcji – jednym słowem Szkoła Życia przez duże S. Organizator wyjazdu i opiekun p. Daria Wierzbowska, szkolny pedagog.

1 grudnia – Krystian Dziki z IV klasy technikum architektury krajobrazu został stypendystą Prezesa Rady Ministrów

12-16 marca – wizyta w Monaghan w Irlandii grupy uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie „Kosmos i my-podróż do planet” w ramach COMENIUSA. Koordynatorem projektu jest p. Anna Rutkiewicz – Głozak (język angielski).

20.IV.2012 – Jubileusz 65-lecia szkoły. Odwiedzili nas liczni goście i absolwenci, a uroczystość uświetniła inscenizacja „Snu nocy letniej” w wykonaniu zespołu złożonego z uczniów i nauczycieli. Przez kilka tygodni zespół w składzie: Grzegorz Sęk, Klaudia Szostek, Mikołaj Moczarski, Marcin Sienkiewicz (uczniowie) oraz Agnieszka Luczek, Elżbieta Kujawa, Anna Teodorowicz, Hanna Klonowska, Anna Rutkiewicz-Głozak, Maciej Księżpolski, Cezary Przybyszewski (nauczyciele) ćwiczył klasyczny, trudny tekst oraz ruch sceniczny. Scenografię przygotowali też własnymi siłami. Reżyseria Anna Chrzanowska i Anna Ratkowska – Teliczan, a charakteryzacja Radek Gach, uczeń III klasy specjalność fryzjer.

27 kwietnia – 3 maja – pedagodzy na wycieczce wraz z pracownikami szkoły zwiedzają Paryż i zamki nad Loarą.

29 czerwca – zakończenie roku szkolnego. Ze szkołą musiał pożegnać się z powodu braku etatu (mniej uczniów – daje nam się we znaki niż demograficzny) pan Robert Głozak, lubiany nauczyciel pracowni ćwiczeń praktycznych (zawody elektryczne).

Lata 2012 - 2013

1 września – uroczysty apel na rozpoczęcie roku szkolnego. Jest 19 oddziałów, w których będzie się uczyć 504 uczniów.

I znowu reforma-młodzież klas I rozpoczyna naukę wg nowej podstawy programowej. Nowe podręczniki, treści, wymagania.

22-23 września – kolejny sukces Doroty Sikory i jej podopiecznych. W Gdyni w konkursie „Jedzmy swoje z ogrodu” Krystian Dziki, Piotr Grabowski i Agnieszka Kozakiewicz zdobyli wyróżnienie za interesującą formę plastyczną projektu.

Październik – wyjazdy techników mechaników w ramach programu z unijnych funduszy na Targi Motoryzacyjne i do szkolnego muzeum motoryzacji przy Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu oraz do firmy EATON TRUCK w Tczewa.

.

13-14 marca – kręcimy nasz własny LIP DUB, czyli śmieszny filmik promujący szkołę, umieszczony na YOU TUBE

28 czerwca – zakończenie roku szkolnego 2012/2013. Odchodzi na emeryturę

p. Wiesław Paszkowski, lubiany polonista, wielbiciel poezji i turystyki górskiej, niezapomniany organizator przez wiele lat wycieczek i obozów w Tatrach i Bieszczadach.

Lata 2013 – 2014

1 września na uroczystym apelu wszystkich zebranych przywitała pani dyrektor ZSZ im. Stanisława Staszica i CKU Maria Rymarska-Pszenna.

Naukę rozpoczyna 493 uczniów w 17 oddziałach.

Uchwałą Rady Powiatu szkoła z dniem 1 września zmienia nazwę na Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie. Do Zespołu Szkół zostaje włączone Centrum Kształcenia Ustawicznego. W jednej strukturze organizacyjnej będą funkcjonowały szkoła młodzieżowa i placówka kształcenia dorosłych. Wicedyrektorem szkoły młodzieżowej ds. organizacji i dydaktyki zostaje pani Anna Teodorowicz. Wicedyrektorem placówki dla dorosłych ds. organizacji i dydaktyki została pani Elżbieta Rudzińska.

W październiku w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” programu Leonardo da Vinci, grupa młodzieży z powiatu ostródzkiego odbyła praktyki zawodowe w Plymouth w południowej Anglii. 

W wyjeździe brali udział uczniowie IV klasy w zawodzie technik mechanik Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie oraz technika pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie. Opiekunem grupy była Anna Rutkiewicz – Głozak – nauczyciel języka angielskiego ze „Staszica”.

17 marca nasza szkoła wzięła udział w tradycyjnych Powiatowych Targach Edukacyjnych. W tym roku po raz pierwszy odbyły się one w budynku ostródzkiego Centrum Użyteczności Publicznej, a nie w naszej hali sportowej.

Kwiecień - gościliśmy grupę młodzieży z Werther w Niemczech. Ev. Gymnasium Werther jest jednym z partnerów „Staszica” w programie Comenius. Współpraca rozpoczęła się  przy dwóch projektach: „Latanie – Europejska Historia” w latach 2004 – 2007, „Kosmos i my – podróż do planet” w latach 2010 – 2012, oraz przy obecnym: „Energia – Europejska Inspiracja”. Przyjaźnie nawiązane przy okazji realizacji wszystkich projektów zaowocowały pomysłem wymiany szkolnej.

12 – 16 maja wyjazd młodzieży na Węgry w ramach COMENIUSA.

27 czerwca – zakończenie roku szkolnego. Pożegnaliśmy panią Lucynę Katachurkę (matematyka, pracowała na zastępstwie za panią Monikę Dudek, która korzystała z urlopu wychowawczego), pana Andrzeja Osinowskiego, nauczyciela praktycznej nauki zawodu(odszedł na emeryturę)oraz panią Małgorzatę Tkacz, nauczycielkę informatyki (w związku z reformami ministerstwa edukacji, które drastycznie zmniejszyły liczbę godzin niektórych przedmiotów, dla nauczycieli zaczyna brakować godzin).

Lata 2014 – 2015

1 września - mamy 438 uczniów w 16 oddziałach.

Do pracy przyszli pani Honorata Banasiuk (przedmioty zawodowe w technikum usług fryzjerskich) i pan Tomasz Lipka (przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu w zastępstwie za p. Dorotę Kopytowską, przebywającą na urlopie macierzyńskim).

30 października – wizyta nauczycieli, koordynatorów COMENIUSA z partnerskich szkół Niemiec, Słowenii, Węgier, Belgii, Irlandii, Słowacji i kraju Basków.

14 października – Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej i pożegnanie starego sztandaru oraz nadanie szkole nowego połączonych szkół.

W ferie kilkudniowy wypad w Tatry do Zakopanego klubu turystycznego „Paciuga”.

5 marca – otwarcie wystawy zorganizowanej prze p. Sławomira Kalwińskiego „Historia pieniądza na ziemiach polskich”.

9 – 13 marca wyjazd grupy młodzieży z opiekunami do Belgii w ramach projektu COMENIUS.

1 kwietnia pożegnaliśmy na zawsze naszego kolegę Andrzeja Pszennego, przez wiele lat związanego ze szkołą, nauczyciela pokoleń świetnych fachowców, zwłaszcza mechaników i stolarzy, który zmarł po ciężkiej chorobie.

10 kwietnia „Staszic” czynnie uczestniczy Targach Edukacji i Pracy , które odbyły się w ARENIE EXPO.

16 kwietnia w wojewódzkim konkursie Mistrz Szkolnej Patelni nasze uczennice zdobyły wyróżnienie.

29 kwietnia DNI OTWARTE STASZICA po raz pierwszy w nowej formule. Część pierwsza to atrakcyjne występy, konkursy i pokazy organizowane przez naszych uczniów i nauczycieli, część druga to piknik z poczęstunkiem na terenie warsztatów.

Lata 2015 – 2016

1 września 2015 rozpoczęcie roku szkolnego 2015 – 2016. W klasach pierwszych naukę rozpoczęło 124 uczniów w czterech klasach

7 października Nagrodę Primus Inter Pares odebrała uczennica klasy IV Tha Anita Bartkowska

14 października DEN – Nagrody Starosty Ostródzkiego odebrały p. Alina Nowohońska, p. Anna Garlicka oraz p. Maria Rymarska-Pszenna.

23 października z okazji 110-lecia ZNP oraz 70-lecia ostródzkiego oddziału ZNP Brązowy Krzyż Zasługi odebrała p. Alina Nowohońska. Medal wręczył Poseł na Sejm Zbogniew Babalski

12 października z inicjatywy p. Danuty Piękoś-Janulis rozpoczęło działalność Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo MATRIX, które świadczyć będzie usługi fryzjerskie.

20 października wyjątkowa wywiadówka w Staszicu. Uczniowie klasy pierwszej w zawodzie kucharz serwowali rodzicom zupę krem z dyni, pieczone pierożki z dynią, ciasto z dyni i kaszy jaglanej oraz jabłecznik z bezą

29 października w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku odbył się konkurs kulinarny „Literacka kuchnia”. Naszą szkołę reprezentowali Kacper Kwiatkowski i Radosław Surdykowski. Uczniowie inspirowali się opisem staropolskiego stołu z XII księgi „Pana Tadeusza” i przygotowali figatelle z brunelami na pasztecie soczewicowo-jaglanym oraz ulubiony deser króla Jana III Sobieskiego – arkas

6 listopada naszą szkołę odwiedziły Symbole Światowych Dni Młodzieży – krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani (Matki Bożej Śnieżnej)

7 listopada - Regionalny Test Wiedzy Historycznej „Droga do niepodległości”. Nasi przedstawiciele zajęli IV miejsce wyprzedzając pozostałe szkoły zawodowe.

9 listopada – akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada pierwsza edycja konkursu „Mistrz Staszica – Jeden z 14” laureatami konkursu zostali: I miejsce Rafał Abako, II miejsce Jarosław Jankowski, III miejsce Agnieszka Kur.

13 – 15 listopada wycieczka do Wrocławia

18 listopada do szkoły instytucja pomocowa PKPS dostarczyła 8 ton jabłek. Część owoców została wystawiona na korytarze i uczniowie częstują się nimi podczas przerw, jak również z chęcią zabierają do domów.

26 listopada akcja „Młoda krew ratuje życie”

30 listopada Samorząd Uczniowski przygotował „Andrzejkowy Salon Wróżb”

10 grudnia w Starogardzie Gdańskim odbył się XII Wojewódzki Konkurs Śpiewania Kolęd, Pastorałek i piosenek o tematyce świątecznej organizowany przez Pomorską Wojewódzką Komendę OHP. Nasz uczeń Kacper Kwiatkowski zajął I miejsce w kategorii soliści

10 grudnia Kampania „Biała Wstążka” – 16 dni sprzeciwu wobec przemocy w stosunku do kobiet. W ramach kampanii odbyły się wybory na dżentelmena Staszica. Dżentelmenem Staszica został Przemek Redek, a wśród nauczycieli Cezary Przybyszewski

15 grudnia – świąteczna wywiadówka. Przygotowaliśmy rodzicom pokaz umiejętności fryzjerskich, które nabywają uczennice na lekcjach zawodowych, pokaz fotografii – hobby jednej z uczennic. Częstowaliśmy rodziców świątecznymi piernikami upieczonymi przez naszych kucharzy

12 stycznia na ostródzkim zamku odbył się IX Konkurs Kolęd i Pastorałek Szkół Ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowadzono w ramach projektu edukacyjnego „Młodzi ostródzianie rozkochani w swojej krainie”. Kacper Kwiatkowski zdobył III miejsce.

22 stycznia uczniowie Staszica udali się na wycieczkę do Morąga. Zwiedzili tam muzeum, a następnie bawili się na lodowisku. Było super.

23 stycznia – STUDNIÓWKA

1 marca Dzień Żołnierzy Wyklętych – apel przygotowała młodzież z klasy I technikumi szkoły zawodowej. Dekorację i tekst przygotowały p. M. Kierozakska, K. Kulaszewicz i p. D. Wierzbowska

6 marca Kaziuki – Wilniuki – uczniowie klasy architekt krajobrazu pod opieką p. K. Ostrowskiej przygotowali dekorację głównego wejścia do hali OSiR

Kinga Krzyżanowska została jedną z „Ośmiu wspaniałych” powiatu ostródzkiego. Na gali konkursu odebrała wyróżnienie z rąk starosty A. Wiczkowskiego.

„Sprawny w Zawodzie – Bezpieczny w pracy 2016” – rywalizacja mechaników, fryzjerówi kucharzy. Wśród mechaników samochodowych nasi uczniowie M. Makowski i K. Herkt zajęli I miejsce, III miejsce zajęła nasze fryzjerka P. Obrębska. Wśród kucharzy najlepsi byli nasi uczniowie K. Kwiatkowski i M. Szychułda.

22 marca Targi Edukacyjne Powiatu Ostródzkiego

25 kwietnia Dzień Otwarty Staszica. Odwiedzili nas nasi koledzy i koleżanki z różnych gimnazjów. Przygotowaliśmy dla nich mnóstwo atrakcji, konkursów i niespodzianek.

7 maja Ostródzkie Biegi Uliczne – Reprezentacja Staszica zajęła sześć prestiżowych miejsc: II miejsce K. Kołakowski, III miejsce M. Wach, IV miejsce R. Surdykowski, VII miejsce P. Balcerzak, VIII miejsce M. Nowakowski – chłopcy; IV miejsce K. Micałowicz – dziewczęta

24 maja „Staszicówka” – wspólnymi siłami nauczycieli, uczniów i rodziców zorganizowaliśmy w naszej szkole imprezę plenerową. Przygotowaliśmy wspaniałe i różnorodne ciasta i desery, napoje oraz wiele specjałów na grilla. Uczniowie i nauczyciele wspólnie grillowali i świętowali.

2 czerwca XII Powiatowy konkurs Savoir – Vivre. Dziewczęta A. Kasprowicz, K. Piotrowicz i Żaneta Bobkowska zajęły II miejsce

24 czerwca zakończenie roku szkolnego.

Lata 2016 – 2017

W dniach 26.07 – 01. 08. uczniowie Staszica z klas zawodowych pod opieką Pani Teresy Wojtowicz, komendanta HP14-100  byli wolontariuszami na Światowych Dniach Młodzieży

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016 – 2017. Naukę w szkole rozpoczęło 117 uczniów.

We wrześniu przy pięknej pogodzie klasy pierwsze wraz wychowawcami i pedagogiem szkolnym odbyli lekcje integracyjne.

Młodzież Staszica uczestniczyła w IX Powiatowej Pielgrzymce Młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych w Lubajnach.

26 września Pan S. Kalwiński i Pan A. Stano zorganizowali rajd rowerowy do Grunwaldu. Młodzież zwiedziła muzeum grunwaldzkie, a potem było ognisko i pieczenie kiełbasek.

30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Samorząd uczniowski przygotował małą niespodziankę wszystkim chłopcom Staszica.

Dzień Edukacji Narodowej – nagrodę Starosty powiatu Ostródzkiego otrzymała Pani Magdalena Kotwicka za pracę nad projektem „Erasmus” i projekt „Europa jest dla nas otwarta.” Za dobre wyniki w nauce stypendia otrzymali Dominika Licznerska, Karolina Dziedziul, Adam Danilewicz, Katarzyna Chojnacka, Żaneta Bobkowska, Amelia Chojnacka, Weronika Semkowska, Aneta Kasprowicz, Kamila Piotrowicz, Agnieszka Misiewicz, Patryk Makuch, Klaudia Skolmowska, Agata Dymczyk. Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali Dominik Kempkowski, Arkadiusz Nowakowski, Miłosz Krajewski, Patryk Balcerzak.

W ramach Code Week Polska, który jest Europejskim Tygodniem Kodowania, uczniowie klasy I T LMA uczestniczyli w warsztatach z programowania w Scratch-u, które poprowadziła pani Wioletta Malecka.

21 października odbyła się uroczystość wyzwolenia na czeladnika oraz akt pasowania na ucznia zawodu rzemieślniczego zorganizowana przez szkołę i Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.

24 października Akcja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Październik Miesiącem Walki z Rakiem Piersi spotkanie z „Amazonkami” z Ostródzkiego Towarzystwa Amazonek.

27 października 2016r w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku odbył się III Ogólnopolski konkurs Kulinarny „Literacka Kuchnia”. W konkursie brały udział 22 zespoły uczniów z całej Polski. Nasz zespół w składzie Kasia Kołodziejska i Sandra Oryl był jedynym z Ostródy i powiatu ostródzkiego. Opiekę nad uczennicami sprawowała Pani Anna Żukowska

4 Listopada odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego nowym przewodniczącym została Paulina Laskowska, zastępcą Mateusz Laskowski, a sekretarzem Kacper Wiśniewski.

11 Listopada  Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości uczniowie Stszica uczcili organizując uroczystą akademię. Tekst i muzykę przygotowała biblioteka szkolna.

15 Listopad odbyły się otrzęsiny klas pierwszych czyli „Pierwsze koty za płoty”.  Tego dnia uczniowie klas pierwszych oficjalnie wstąpili w szeregi Staszica. Odbyło się uroczyste ślubowanie „pierwszaków” na Sztandar Szkoły, a także uczczenie pamięci patrona naszej szkoły Stanisława Staszica.

Młodzież Staszica w dniach 24 – 25 Listopada uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „Energetyczny Autobus”.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz programu Otwarta Firma realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawaie uczniowie klas IIie w zawodzie sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych oraz IIIi w zawodzie sprzedawca 16 listopada wzięli udział w spotkaniu  „Lekcja z ZUS”   zorganizowanym przez Danutę Piękoś-Janulis i Hannę Klonowską.

21 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Przeglądzie piosenki polskiej i poezji śpiewanej „Perłowa Nuta” w Morągu. Kacper Kwiatkowski wyśpiewał pierwsze miejsce piosenką „Starego Dobrego Małżeństwa” „Wiersz o płaczu” oraz „Się ściemnia” zespołu „Manaam”. Duet Aleksandra Leonowicz i Adrianna Kowalska śpiewały „Po to jesteś na świecie” – „Manaam” i piosenkę do wiersza „Przytul mnie” Wisławy Kwinto-Kaczan. Dziewczętom nie udało się stanąć na podium, ale za swój występ odebrały gromkie brawa. Młodziez przygotowała p. Elżbieta Kujawa.

29 listopada „Andrzejki” dziewczęta z klasy III technikum pod opieką p. Kamili Ostrowskiej przygotowały salon wróżb „Andrzejkowych”

Młodzież naszej szkoły odebrała drugą nagrodę w konkursie Jesteśmy Cyfrowobezpieczni! – edycja 2016, organizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Był to tygodniowy obóz edukacyjny, który trwał  od 21 do 27 listopada 2016r. w Tarnowie (woj. małopolskie).

29 listopada Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych edycja 2016/2017 zorganizowana przez Danutę Piękoś-Janulis. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie klasy I Technik Logistyk: Michał Kłosowski i Aleksandra Kwiatkowska oraz klasy I Technik Architektury Krajobrazu: Karolina Kwiatkowska i Weronika Żarnowska. Olimpiada odbyła się w ramach projektu  „Lekcje z ZUS” zorganizowanego w szkole w dniach 16-18 listopada. Najlepszy wynik otrzymała Aleksandra Kwiatkowska: 15 pkt. na 20 pkt. możliwych do uzyskania.

01 grudnia został przeprowadzony w naszej szkole I etap konkursu „Turbolandeskunde - Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. W tym roku była sprawdzana wiedza o Szwajcarii. W organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego konkursie pod opieką Anny Grabowskiej wzięło udział 9 uczniów. Konkurs wygrały :Daria Bronkowska, Paulina Jakielska i Paulina Oleszkiewicz.

Te osoby będą reprezentować naszą szkołę w dalszych etapach konkursu.

05 grudnia gościliśmy w naszej szkole grupę osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opowiadali nam o swoim  życiu, o marzeniach i planach. Podzielili się także z nami swoimi sukcesami, które odnoszą uczestnicząc w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Nie wszystkie osoby niepełnosprawne potrzebują kontroli. Są osoby, które same doskonale radzą sobie z trudnościami dnia codziennego, stają się one rzecznikami własnych spraw – zostają Self - adwokatami. Opiekunem grupy, a zarazem moderatorem spotkania była pani Małgorzata Grzyb. Organizatorem spotkania była pani  Katarzyna Ćwirynkało  pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych  w naszej szkole.

6 grudnia młodzież Staszica odwiedził Święty Mikołaj

7  grudnia w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej odbyła się Powiatowa Uroczystość Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Naszą Szkołę reprezentowała Klaudia Janicka. Klaudia przedstawiła krótką prezentację omawiającą  działalność  klubu, który działa w naszej szkole.

09 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniej udekorowaną świątecznie salę lekcyjną Staszica. Sześcioosobowa komisja w składzie wicedyrektor Anna Teodorowicz, Kamila Ostrowska, Małgorzata Kierozalska, Karolina  Laskowska, Aleksandra Kowalska i Daniel Piekarski miała trudne zadanie. Oceniano pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania, samodzielność wykonania ozdób oraz oddanie atmosfery świąt. Po dokładnym przeglądzie klas i burzliwych obradach wyłoniono zwycięzcę.

Pierwsze miejsce jednogłośnie zajęła klasa II fk, drugie III Tla, trzecie III sk. Wyróżnienie przyznano obu klasom maturalnym za chęć i zaangażowanie, mimo natłoku nauki związanej z egzaminem maturalnym, w życie szkoły. Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym klasom dziękujemy za udział   w konkursie. Okazja na wygraną za rok.

Jasełka przygotowane przez panią Elżbietę Kujawę e grudniu obejrzeli rodzice oraz uczniowie naszej szkoły. W tym roku pani Elżbieta  Kujawa wraz z Wiktorią Ampulską, Weroniką Malik, Maciejem  Płoskim, Tobiaszem Wojtowiczem, Pauliną Oleszkiewicz, Michałem Kłosowskim, Wiktorią Grotkowską, Mateuszem Laskowskim, Pauliną Laskowską, Gabrysią Siudzińską, Agatą Kijewską, Tomaszem Sieradzkim, Oskarem Kazimierskim i Kubą Czosnowskim wystawiła sztukę pt. „Gdzie jest Betlejem?”

W grudniu rozpoczęło działalność Miniprzedsiębiorstwo FRYZJERNIA. Zajmuje się zmienianiem wizerunku kobiet i mężczyzn. Pod okiem profesjonalnych fryzjerów uczniowie wykonują usługi fryzjerskie męskie i damskie.  Salon zlokalizowany jest w warsztatach szkolnych przy ul. Pieniężnego 8. Oprócz standardowych usług fryzjerskich uczniowie udzielają porad i diagnozy dotyczącej pielęgnacji oraz wykonują zabiegi regeneracji i odbudowy włosów .

W grudniu pani D. Wierzbowska, Katarzyna Kulaszewicz i Małgorzata Kierozalska zorganizowały Kampanię „Biała Wstążka”.

Dżentelmenem Staszica 2016/2017 roku został Jakub Mucha

Paulina Hetka i Alicja Romejko koordynowały akcję zbiórki darów dla ostródzkiego schroniska dla zwierząt

W grudniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na ozdobę świąteczną. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIITla – Zuzanna Wiloch i Paulina Filipek, drugie I Tlma, a trzecie Weronika Sawka i klasa Iwf

04 stycznia odbył się X Ostródzki Konkurs Kolęd i Pastorałek. Naszą szkołę reprezentowała Dominika Wilków i zajęła I miejsce oraz Kacper Kwiatkowski, który zajął III miejsce.

10 stycznia 2017 r. uczniów klas zawodowych, a zarazem uczestników Hufca Pracy 14-10 odwiedzili przedstawiciele Związku Piłsudczyków – oddziału terenowego w Olsztynie:

przewodniczący  płk Waldemar Ziarek oraz zastępca, kombatant, były żołnierz AK mjr Stanisław Brodacki. Spotkanie odbyło się w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Główną OHP, a Związkiem Piłsudczyków RP.

18 stycznia klasy II ie oraz III ei wraz z opiekunami panią A. Nowohońską i panem A. Stano były na wycieczce w Morągu. Niby nic, Morąg podobny Ostródzie, ale…. młodzież Staszica odwiedziła lodowisko. Zabawa była przednia, pogoda i humory dopisały. Po emocjach łyżwiarskich i dla rozgrzewki odwiedziliśmy morąski basen. Dobrze było popływać w ciepłej wodzie, choć za oknami mróz.

W styczniu jak co roku klasy maturalne zorganizowały Studniówkę.

W piątek 10 lutego w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem straży miejskiej, specjalistą do spraw profilaktyki panem Robertem Kwiatkiem. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w sieci, a jego tematem był  „Bezpieczny telefon komórkowy. Zasady bezpieczeństwa w sieci.” W spotkaniu udział wzięły klasy pierwsze I ie, I sk, I wf, I TLMA.

14 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Zakochanych

17 lutego w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu odbył się II Ogólnopolski Konkurs Kulinarny BLACK BOX .  Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy I sk w zawodzie kucharz  Wiktoria Ampulska i Weronika Malik. Zadaniem uczniów było wymyślenie i sporządzenie potrawy z produktów obowiązkowych, nie znanych im wcześniej. W tym roku były to: pstrąg, bulion, skorzonera, buraczki  i kasza pęczak.  Dziewczęta nie zajęły miejsca na podium, ale podjęły wyzwanie, sporządziły potrawę w regulaminowym czasie 90 minut i chcą walczyć w następnych edycjach konkursu. 

 22 lutego w odbył się finał XIII edycji szkolnej ligi piłki nożnej „Staszic Liga 2016/17”. W rozgrywkach piłkarskich, które odbywały się od listopada do lutego, udział wzięło 50-ciu uczniów „Staszica”. W rundzie zasadniczej drużyny grały  systemem „każdy  z każdym” mecz i rewanż, po czym rozegrano półfinały, które wyłoniły finalistów.  Prawo gry w meczu o mistrzostwo ligi zdobyli LIDER oraz Wybrzeże Klatki Schodowej. Mecz o I miejsce miał zacięty przebieg tylko w pierwszej połowie, gdyż w drugiej piłkarze WKS-u wyraźnie opadli  z sił i przegrali zdecydowanie z Liderem 11:6. Zwycięzcy z rąk Pani Dyrektor Marii Rymarskiej-Pszennej odebrali tradycyjnie puchar oraz   mistrzowski tort ufundowany przez ciastkarnię DANA. Pozostali uczestnicy ligi otrzymali słodkie niespodzianki, a wyróżnieni  piłkarze w klasyfikacjach indywidualnych pamiątkowe statuetki.

16 lutego spotkanie klubów i kół wolontariatu, które otrzymały certyfikat „Szkoła przyjazna wolontariatowi”. Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie od Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Bożeny Janowicz oraz Lidera Warmińsko-Mazurskiego Wolontariatu Pani Jolanty Dakowskiej.

17 lutego w Urzędzie Powiatowym w Ostródzie odbyła się XXII Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej. Naszą szkołę reprezentowali Weronika Żarnowska i Michał Kłosowski. Drużynowo zajęliśmy IV miejsce, choć różnice w punktacji były niewielkie. W punktacji indywidualnej Weronika Żarnowska zajęła II miejsce.

28 lutego odbył się coroczny halowy turniej piłkarski „Przyjaciele Staszica 2017”.

01 marca Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – apel poświęcony pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego. Biblioteka szkolna wraz z Pauliną Laskowską, Mateuszem Laskowskim i Michałem Kłosowskim przygotowali montaż słowno-muzyczny.

Małgorzata Fingas nauczyciel języka niemieckiego odeszła na emeryturę.

3 marca odbyły się w ostródzkim zamku miejskie eliminacje do 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego . Naszą szkołę reprezentowały: Alicja Artych z klasy IV Taf oraz Klaudia Pertek z klasy III LO wieczorowego. Klaudia zdobyła I miejsce, natomiast  Ala - III. Obie uczennice będą reprezentować Ostródę podczas eliminacji  rejonowych, które odbędą się w Iławie 11 marca 2017.

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali szkolną debatę w ramach realizacji projektu Szkoła Cyfrowo Bezpieczna . Odbyła się w świetlicy w czwartek – 16 marca 2017. Wzięli w niej udział uczniowie klasy zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum. Tematem spotkania było: Internet rzetelnym źródłem wiedzy o świecie i o ludziach.

Spotkanie z przedstawicielem Straży Granicznej „Handel ludźmi”

Spotkanie z funkcjonariuszem Straży miejskiej  „Środki uzależniające i wyniszczające – dopalacze” „Złość, agresja, przemoc, lobbing”

XII Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej „Sursum Corda” I miejsce zajęła Dominika Wilków

17 marca Kacper Kwiatkowski zdobył wyróżnienie na III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Jacka Kaczmarskiego

21 marca Powiatowe Targi Edukacyjne

21 marca II Międzynarodowy i VIII Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski o Puchar Prezydenta Olsztyna -  II miejsce Jagoda Rynkiewicz w kategorii fryzura wieczorowa, III miejsce Błażej Karczewski w kategorii fryzura kreatywna damska

Konkurs świąteczny Wielkanocne Jajo – I miejsce klasa Isk, II miejsce klasa IV Taf, III miejsce klasa IIIwf

27 kwietnia Dzień Otwarty Staszica

Klaudia Janicka jedną z ośmiu najlepszych wolontariuszy w Powiecie Ostródzkim,

Amelia Chojnacka wyróżnienie w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

28 kwietnia zakończenie roku szkolnego dla klas kończących się maturą

4 – 6 maja rajd rowerowy po Półwyspie Helskim

11 maja „Zdrowe śniadanie” – projekt realizowany wspólnie z Agencją Rynku Rolnego

23 czerwca koniec roku szkolnego.  Pani dyrektor Maria Rymarska – Pszenna wręczyła nagrody uczniom, którzy wypracowali najlepsze wyniki.

Nagrody I stopnia odebrali . E. Mackiewicz, P. Kamieniecka, A. Kowalska, M. Tymkowska,   A. Dymczyk, P. Makuch, G. Pawelczyk, I. Grzybowska,  A. Kuzioła, D. Wilków, W. Brzozowska, P. Jakielska, J. Mucha, Ż. Bobkowska, K. Skolmowska.

Nagrody II stopnia: K. Kuc, M. Obycz, N. Grądzik, B. Karczewski, B. Robak.

Nagrody III stopnia: M. Kieda, A. Boros, K. Jarkowska, K. Laskowska, D. Nowakowski, A. Kijewska, D. Podolska, I. Sęk, K. Drulińska.

Nagrody za frekwencję otrzymali J. Barcikowski, L. Bobowska oraz J. Mucha.

Nagrody za występy muzyczne i reprezentowanie szkoły w różnego rodzaju przeglądach muzycznych i śpiewanych otrzymali A. Kowalczyk, A. Leonowicz, D. Wilków i K. Kwiatkowski

Apel z okazji zakończenia roku był też ostatnim apelem w szkole Pani dyrektor  Marii Rymarskiej – Pszennej, która odchodzi na emeryturę. Pani dyrektor  w uroczysty sposób pożegnała się ze sztandarem szkoły.

Rok szkolny 2017 - 2018

4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Nowo wybrana Pani dyrektor Anna Teodorowicz, przedstawiła swojego zastępcę. Został nim  Dariusz Marchlewski. Kierownikiem PĆP została Hanna Klonowska, doradcą zawodowym Agnieszka Luczek, a kierownikiem praktyk zawodowych Piotr Kaszczyński.

20 września odbyła się IX Powiatowa Pielgrzymka Młodzieży do Lubajn.

28 września Arkadiusz Stano i Sławomir Kalwiński zorganizowali rajd rowerowy Ostróda – Miłomłyn – Liwa. Jadąc leśnymi drogami uczniowie zapoznawali się z  bogatym krajobrazem ziemi mazurskiej, a także z historią naszego regionu. Uczniowie Staszica odwiedzili pomnik „Inki” – sanitariuszki AK w Miłomłynie.

30 września Samorząd Uczniowski zorganizował „najsłodszy dzień w Staszicu”, Dzień Chłopaka

12 października odbyła się akcja - Dzień Bezpiecznego Internetu

20 października odbyło się  „Pasowanie na ucznia zawodu rzemieślniczego” oraz „Wyzwolenie na czeladnika”

11 Listopada Święto Odzyskania Niepodległości. Uczniowie uczcili ten dzień uroczystym apelem.

20 listopada naszą szkołę odwiedzili żołnierze z 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu. Zebranym w świetlicy szkolnej uczniom, żołnierze przybliżyli możliwości jakie daje wstąpienie do nowo organizowanej formacji tj. obrony terytorialnej kraju.

27 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował święto św. Andrzeja dla całej społeczności uczniowskiej. W tym dniu jedną z sal lekcyjnych przemieniono w „salę wróżb”, a uczennice zamieniły się we wróżki.

5 - 25 listopada: grupa uczniów z klasy II Tlma: Wiktoria Grotowska, Paulina Just, Wojciech Kostros, Weronika Żarnowska,  klasy IV Tla: Aleksandra Leonowicz, Monika Krawczyk, Klaudia Filipek, Paulina Filipek odbyła staże z zakresu architektury krajobrazu oraz ogrodnictwa w Alhambrze i Generalife – warownym zespole pałacowym, ogrodach i pałacu letnim, wpisanymi w 1984 roku na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Wyjazd odbył się                  w związku z realizacją projektu pt. „Budujmy swoją przyszłość! – zagraniczne staże zawodowe”

13 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły. Był to dzień w którym uczczono pamięć naszego patrona – Stanisława Staszica. Na apelu została przybliżona sylwetka Stanisława Staszica. Uczniowie klas pierwszych podczas uroczystości ślubowania zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów szkoły. Ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły.

Po uroczystym ślubowaniu odbyły się tradycyjne otrzęsiny klas pierwszych zwane w naszej szkole  „Dniem Kota”.

28 listopada odbył się Wojewódzki Konkurs Piosenki Polskiej i Poezji Śpiewanej „Perłowa Nuta” w Morągu. Tematem przewodnim konkursu były utwory Zbigniewa Wodeckiego oraz wybrane utwory, dowolnych piosenkarzy                i autorów poezji śpiewanej. Dominika Wilków i Kacper Kwiatkowski podjęli wyzwanie i ZWYCIĘŻYLI !!! Grand Prix piosenką Zbigniewa Wodeckiego pt. „Raj” oraz „Anioły”, we własnej aranżacji, zdobył Kacper. II miejsce wyśpiewała Dominika piosenkami „Opowiadaj” – Z. Wodeckiego i „Tango na jeden głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”.

6 grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował tradycyjne „Mikołajki”. Mikołaj pamiętał o uczniach Staszica,  odwiedził nas w towarzystwie Śnieżynek                         i częstował cukierkami.

12 grudnia odbył się „Mikołajkowy turniej w piłkę siatkową chłopców”.                      W turnieju wzięło udział dziewięć klas – 54 uczniów.  Po zaciętej rywalizacji najlepszą drużyną siatkarską „Staszica”  okazała się drużyna z klasy IV TLA .

14 grudnia w Olsztynie odbyły się eliminacje wojewódzkie konkursu dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Naszą szkolę reprezentowały dwie uczennice Izabela Grzybowska i Klaudia Skolmowska. Całość konkursu przygotowała i prowadziła Okręgowa Inspekcja Pracy  z Olsztyna. Uczennice do konkursu przygotowywał p. Andrzej Filipiuk.

15 grudnia klasa Technik Organizacji Reklamy odwiedziła Agencję Reklamową YOONA w Ostródzie. Dzięki uprzejmości pracowników uczniowie mieli okazję zobaczyć produkty reklamowe firmy, techniki druku oraz zapoznać się ze specyfiką pracy  w agencji reklamowej.

W grudniu już od kilku lat odbywa się w Morągu Wojewódzki Festiwal Kolęd               i Pastorałek „Śpiewajmy Maleńkiemu”. Nasi uczniowie zdobywają tam zawsze prestiżowe miejsca. I w tym roku tak było, Kacper Kwiatkowski zdobył GRAND PRIX festiwalu śpiewając  „Tobie mały Panie’, Dominika Wików wyśpiewała I miejsce utworem „Kolęda o ludzkim zrozumieniu”. Naszych artystów przygotowała pani Elżbieta Kujawa.

 „Szlachetna Paczka” to już niemal tradycja w naszej szkole – tym razem pomogliśmy wspólnie tworząc paczkę dla jednej ze starszych osób. Żywność, artykuły chemiczne, obuwie, własnoręcznie robione kartki, portfel, a także piękny nowiutki dywan – to wszystko otrzymała od nas jedna potrzebująca osoba w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. W pomoc włączyła się cała społeczność szkolna – wolontariusze informowali o akcji swoich kolegów oraz nauczycieli i pracowników szkoły, natomiast wszyscy, którzy mieli chęć pomocy – dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracyjni, uczniowie, słuchacze przynosili produkty do jednej z sal, która na ponad dwa tygodnie stała się „magazynem prezentowym”. Gdy pakowaliśmy prezenty do przygotowanych przez wolontariuszy kartonów, oklejonych pięknym świątecznym papierem, okazało się, że przygotowaliśmy pięć dużych paczek.

W styczniu uczniowie brali udział w zbiórce pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasze fryzjerki pod kierunkiem Honoraty Banasiuk i Wioletty Witkowskiej wykonywały usługi fryzjerskie, a zebrane pieniążki przekazały Orkiestrze. Było to 515 zł.

Klasowe Mistrzostwa Szkoły w Przeciąganiu Liny. Do turnieju przystąpiły drużyny pięcioosobowe z sześciu klas: I ws, I TLr, II TLma, II ie, II sk i III ie. Klasy rywalizowały w systemie każdy z każdym. W wyniku zaciętej walki ostatecznie wygrała klasa I ws, drugie miejsce zajęła klasa II sk,a trzecie III ie. Dla wszystkich uczestników zawodów nagrodą była smakowita pizza. Organizatorami mistrzostw byli nauczyciele wychowania fizycznego: Sławomir Kalwiński, Tomasz Laskowski i Arkadiusz Stano.

9 stycznia odbył się XI Ostródzki Festiwal Kolęd i Pastorałek. „Staszica” reprezentowali Dominika Wilków i Kacper Kwiatkowski pastorałką „Bogata Jerozolima i biedne Betlejem”, którą wywalczyli I miejsce. Kwartet: Dominika Wilków, Kacper Kwiatkowski, Nikola Falęcka i Klaudia Nowikiewicz wyśpiewał III miejsce, pastorałką „Gdzie jest nasze Betlejem”. Opiekunem grupy była pani Elżbieta Kujawa.

Ach, cóż to był za bal . . . Młodzież „Staszica” podtrzymała tradycję i uczniowie klasy IV technikum w zawodach technik logistyk i technik architektury krajobrazu zorganizowali Studniówkę 2018 w Gospodzie Sajmino. Po pięknie odtańczonym polonezie, bal otworzyła Pani Dyrektor Anna Teodorowicz.

Uczniowie nie zapomnieli o podziękowaniu wychowawcy, nauczycielom oraz rodzicom, za trud włożony w ich wychowanie i naukę. Młodzież i przybyłe grono pedagogiczne świetnie bawiło się do białego rana.

W okresie od 21.01.2018 roku do 10.02.2018 roku 10 uczniów II i III klasy technikum w zawodzie technik logistyk odbyło praktyki zagraniczne w Rimini we Włoszech. Uczniowie dzięki wyjazdowi na ten staż zagraniczny mogli poszerzyć swoje horyzonty z zakresu praktycznych umiejętności logistycznych w profesjonalnych firmach  i z doświadczoną kadrą pracowników. Przy okazji mogli wzbogacić znajomość języka angielskiego w bezpośredniej konwersacji. Uczniowie są zadowoleni z wyjazdu, a uzyskane przez nich certyfikaty wzbogaciły ich doświadczenie zawodowe i na pewno pozwolą im swobodnie poruszać się na rynku pracy po skończeniu szkoły.

1 Marca Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w „Staszicu” odbył się apel poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. Młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny udowadniając, że Żołnierze Wyklęci żyją. Żyją dotąd, dopóki istnieje pamięć o nich, dopóki pamięta o nich Polska. W bardzo ładnej scenerii przedstawiono historię, fragmenty filmów oraz muzykę poświęconą pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy walczyli o prawo do życia w wolnej  i suwerennej Polsce.  Przedstawienie zrobiło mocne wrażenie na uczniach Staszica. Z wielką uwagą                     i w skupieniu oglądali przygotowane fragmenty filmów „Ja jedna zginę. Inka 1946” oraz „Pilecki” i słuchali przygotowanych dla nich piosenek.                             W przedstawieniu udział wzięli Mateusz Laskowski, Tomasz Sieradzki, Michał Kłosowski. Piosenkę pt. „Ojczyzno ma” zaśpiewała Dominika Wilków Dekorację, muzykę oraz tekst przygotowali Małgorzata Kierozalska i  Sławomir Kalwiński. Nad stroną techniczną przedstawienia czuwał Daniel Piekarski.

1 marca „Staszic” odwiedził Ostródzkie Amazonki. Uczennice klasy                     IV Tla Paulina Filipek i Zuzia Wiloch kształcące się w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu przeprowadziły wiosenne zajęcia warsztatowe, pod kierunkiem p. Kamili Ostrowskiej z grupą Ostródzkich Amazonek.     Temat przewodni warsztatów brzmiał „ Wiosna w ogrodzie”. Amazonki                                z uczennicami prowadziły przede wszystkim dyskusję na temat uprawy                       i pielęgnacji róż. Doświadczone Amazonki  podzieliły się swoją „babciną” wiedzą z  Paulina i Zuzią, a one przekazały im swoją fachową wiedzę na temat pielęgnacji róż w ogrodzie. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej, ciepłej atmosferze. Fajnie jest dzielić się zdobytą wiedzą ze starszymi od siebie paniami – stwierdziły uczennice, ale ciekawie jest posłuchać porad doświadczonych długoletnią praktyką ogrodniczek.

15 marca w Centrum Kultury Ostródzkiego Zamku  odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej pod Patronatem  Burmistrza Miasta  Ostródy. Głównym celem turnieju była popularyzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży szkolnej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie  z klas technikum Michał , Patrycja i Jakub. W swojej grupie wiekowej, szkoły ponadpodstawowe, Jakub po części pisemnej zajął drugie miejsce. Przystąpił do części ustnej , ale tu trochę zabrakło szczęścia.

Trójka wolontariuszy „Staszica” - Żaneta Bobkowska, Alicja Romejko i Paulina Hetka otrzymała wyróżnienie w pierwszej polskiej edycji programu "Pramerica Moc Działania" skierowanego do wolontariuszy. "Tym razem nie udało Ci znaleźć się w finałowej dwunastce, co nie zmienia faktu, że realizowane przez Ciebie inicjatywy są niezwykle ważne i zasługują na najwyższy podziw                         i docenienie" - słowa Prezes Zarządu Fundacji Pramerica Pani Małgorzaty Morańskiej to potwierdzenie faktu, że warto pomagać innym , bo „dobro zawsze wraca”

15 marca  odbył się XIII Konkurs Piosenki Religijnej „Sursum Corda”  Patronat honorowy objął  ks. Arcybiskup Józef Górzyński i Senator RP Bogusława Orzechowska. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z klas gimnazjalnych i szkół średnich z Ostródy, powiatu i Olsztyna. Tegoroczny konkurs nawiązywał do 100-lecia odzyskania niepodległości. Wykonane utwory miały być o tematyce religijno-patriotycznej. Bardzo wysoki poziom wykonania prezentowanych utworów spowodował, że jurorzy mieli ogromny problem                     z wytypowaniem laureatów. Naszą szkołę reprezentowała Nikola Falęcka „Twoje dłonie” i Dominika Wilków „Matko Boska Częstochowska”. Dominika wyśpiewała zaszczytne II miejsce w kategorii Soliści szkół ponadgimnazjalnych. Opiekunem była p. E. Kujawa

Święta tuż tuż, a w naszej szkole WIELKIE WIELKANOCNE KOSZYKI.                 Od kilku tygodni wszystkie klasy naszej szkoły przygotowywały wielkanocne koszyki na konkurs. Wszystkie klasy po wielu dniach ciężkiej pracy zaprezentowały  swoje fantastyczne  koszyki.  Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Obrady jury trwały prawie godzinę, bardzo trudno było wyłonić zwycięzców. Po spornych dyskusjach i uwagach członków jury udało się, mamy nagrodzonych. I miejsce – klasa II sk /62,5pkt/ 100 zł, II miejsce – klasa II wf /58 pkt./ 70 zł, III miejsce – klasa III Tlf /57 pkt./ 50zł. Wszystkim składamy wielkie gratulacje i  podziękowania  za wielki wkład pracy, pomysłowość i wytrwałość w działaniach.

5 kwietnia uczniowie ostródzkich szkół ponadgimnazjalnych przystąpili do matury z religii.  Egzamin odbył się przy kościele NMPNP w Ostródzie. Uczniowie mieli do wyboru osiem tematów. Udzielali odpowiedzi na jeden           z wybranych. Do egzaminu przystąpiło 112 osób. Oni pierwszą maturę mają już za sobą. Uczniowie Staszica stawili się w 100%.  Wszyscy uczęszczający na katechezę podjęli się trudu napisania tego egzaminu.

Jak co roku odbyły się Targi Edukacyjne Powiatu Ostródzkiego. W murach naszej szkoły swoją ofertę kształcenia na rok 2018/2019 prezentowały szkoły średnie powiatu. Głównym organizatorem Targów było Starostwo Powiatowe          w Ostródzie. W spotkaniu wziął udział Starosta Powiatu – Pan Andrzej Wiczkowski, który zainaugurował otwarcie Targów oraz Pani Bożena Janowicz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Byli także dyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz Radni Powiatu Ostródzkiego. Targi uświetniły występy trzech szkół średnich, które zaprezentowały umiejętności zawodowe kierunków, w jakich kształcą. Gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania  się z ofertą kształcenia szkół średnich, co umożliwi im w przyszłości podjęcie świadomej decyzji dalszej kariery edukacyjno – zawodowej.

 06.04 w Elblągu Monika Drozd z kl. III fk zdobyła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie “Sprawny w zawodzie-bezpieczny w pracy – fryzjer 2018” Konkurs organizowany przez Warmińsko-Mazurską Komendę  OHP w Olsztynie.

W Ostródzie zorganizowane zostały uroczystości związane z kolejną rocznicą zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Ulicami przeszedł Katyński Marsz Pamięci. Uroczystości rozpoczęły się inscenizacją w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie – „Katyńskie pęta śmierci…”. Po inscenizacji odbył się Apel Pamięci w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Po nim nastąpił przemarsz Katyńskiego Marszu Pamięci i uroczystości przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Obchody zakończyła Msza Święta                  w kościele NPNMP. Organizatorami uroczystości są: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, Katolickie stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Centrum Kultury                w Ostródzie oraz Komitety Honorowy i Społeczny Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W marszu wzięli udział uczniowie  naszej szkoły oraz poczet sztandarowy Staszica.

13 kwietnia Aleksandra Leonowicz i Żaneta Bobkowska – uczennice klasy IV Tla odebrały statuetki „Wspaniałych Powiatu Ostródzkiego”. Wyróżnienia wręczył podczas uroczystej Powiatowej Gali Konkursu ‘Ośmiu Wspaniałych” Starosta Ostródzki – Pan Andrzej Wiczkowski. Obie laureatki – tegoroczne maturzystki - zgodnie twierdzą, że zakończenie szkoły nie jest końcem ich przygody z wolontariatem.  Mamy nadzieję, że kolejne roczniki wolontariuszy pójdą w ich ślady!

24 kwietnia „Staszic” gościł w swoich murach blisko czterystu gimnazjalistów powiatów ostródzkiego oraz iławskiego na Dniu Otwartym Szkoły. Była to wyjątkowa okazja do zapoznania się z bogatą ofertą kierunków kształcenia, bazą lokalową oraz dydaktyczną szkoły. Prezentacje zawodów odbywały się                       w budynku szkolnym oraz Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych przy ulicy Pieniężnego. Zaprezentowano kierunki kształcenia dedykowane wielu branżom, które wskazują potrzebę kształcenia specjalistów. W trakcie imprezy odbyło się wiele interesujących zajęć warsztatowych, pokazów i ekspozycji, a punktem kulminacyjnym był konkurs polegający na wykazaniu się znajomością współpracujących ze Szkołą przedsiębiorstw oraz oferowanych przez Szkołę zawodów.

W kwietniu odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas kończących się maturą.

2 maja Dzień  Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczne obchody Dnia Flagi RP wpisały się w Ostródzkie Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas uroczystości młodzież z ostródzkich szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowała chorągwie oraz odczytała ich rys historyczny.  Patrycja Redek, Wiktoria Jarzynka oraz Damian Wiktorowicz               w historycznych strojach, prezentowali chorągiew przygotowaną przez Staszica, chorągiew królewską  króla Zygmunta III Wazy.

5 maja uczniowie  Staszica wyjechali na trzydniową integracyjną wycieczkę                                   do Władysławowa. Wycieczka została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Głównym celem wycieczki była integracja zespołu uczniowskiego.  W ciągu trzech dni wiele się działo….. , zwiedzanie,  zabawa w wesołym miasteczku, wysiłek fizyczny w parku linowym, spacery po plaży, grillowanie.  Wszyscy stwierdzili,  że w przyszłym roku szkolnym trzeba powtórzyć taki wyjazd integracyjny.

XXVIII Ostródzkie Biegi Uliczne. W tym roku zajęliśmy  I m-ce drużynowo. Indywidualnie też było bardzo dobrze, wśród  dziewcząt  III m-ce zajęła Dominika Wilków kl. II Tl, VI m-ce  Sara Rucińska z  kl. ITl. Dominik Szczepański z kl. I ws zajął I m-ce, IV m-ce Dawid Rydel z kl. I ws, VII m-ce Mateusz Nowakowski z kl. IV Tl,  IX m-ce Jakub Szabelski z kl. I Tl,  X m-ce Jakub Czosnowski z kl. III Tl. Wszystkim uczestnikom biegu serdecznie gratulujemy.

11 maja uczniowie Staszica zorganizowali koncert charytatywny, na którym zbierali środki finansowe na leczenie naszej wieloletniej Pedagog, Pani Darii Wierzbowskiej. Koncert odbył się w atmosferze życzliwości i nadziei na lepsze jutro. Cegiełki wstępu, kawa, herbata, ciasto, loteria fantowa i licytacja pozwoliły nam uzbierać aż 6500 zł.

26 maja odbyła się „Staszicówka”. Było dużo dobrego jedzonka, grillowane mięso, kiełbasy, pierogi. Bardzo smaczne ciasto i owoce. Uczniom                 i nauczycielom Staszica zapewniono wiele atrakcji i konkurencji sportowych. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Staszicówka  to znak, że zbliża się koniec bardzo pracowitego roku szkolnego. Mimo obaw dopisała nam pogoda. Było naprawdę bardzo przyjemnie, czekamy już na spotkanie w przyszłym roku. Przy grillu stali uczniowie z klasy kucharzy i KKZ pod kierunkiem pani Anny Żukowskiej. Staszicówka wpisuje się w obchody XX Warmińsko – Mazurskich  Dni Rodziny. Wzięły w niej udział rodziny naszych uczniów i nauczycieli.

6 czerwca młodzież Staszica miała okazję poznawać kraje UE w nieco odmienny sposób. W szkole odbyła się zabawa polegająca na szukaniu stacji               z zadaniami dotyczącymi poszczególnych państw oraz całej Europy, uczestnictwie w quizach internetowych jak i na przygotowaniu prac plastycznych dotyczących każdego z krajów UE. Zabawa była przednia,                        a rywalizacja bardzo zacięta. Całość przygotowali Anna Rutkiewicz i Krzysztof Świątek.

6 czerwca  odbył się V Festiwal Piosenki Anglojęzycznej. Nasze uczennice                 z klasy I if  Nikola Falęcka i Klaudia Nowikiewicz wyśpiewały I miejsce, w kategorii solista – Nikola oraz   I miejsce w kategorii zespoły szkół ponadgimnazjalnych  Nikola i Klaudia. Opiekunem była  E. Kujawa.

Szkolny konkurs ortograficzny „Stasiek”. W tegorocznej edycji szkolnego konkursu ortograficznego „Stasiek” wzięło udział  46 uczniów! Kandydaci do tytułu mistrza ortografii pisali dyktando.  Poziom konkursu był bardzo wyrównany, a najlepsi wykazali się bardzo dobrą znajomością reguł ortograficznych i interpunkcyjnych. Szkolnym organizatorem konkursu była Agata Krajewska.

22 czerwca  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Staszicu.  Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych nauczycieli: Pani pedagog Darii Wierzbowskiej oraz emerytowanego nauczyciela wychowania fizycznego Pana Zbigniewa Kołodziejskiego. Uczniowie podziękowali  wszystkim nauczycielom za trud włożony w ich kształcenie. Były kwiaty, łzy wzruszenia i … nagrody. Pani dyrektor  Anna Teodorowicz wręczyła  wyróżniający się uczniom nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz za aktywną działalność na rzecz szkoły.Pani dyrektor  Anna Teodorowicz podziękowała uczniom, nauczycielom  i pracownikom szkoły za pracę w minionym roku szkolnym. Wszystkim życzyła udanych wakacji.