ZSZ Staszic CKU Ostroda - Październikowa profilaktyka w CKU – Różowa Wstążka
 • 1 Zawodowy zawrót głowy
  Technik mechanik
 • 2 Zawodowy zawrót głowy
  Technik usług fryzjerskich
 • 3 Zawodowy zawrót głowy
  Technik architektury krajobrazu
 • 4 Zawodowy zawrót głowy
  Technik logistyk - możliwość wyboru specjalności wojskowej i inne koniecznie sprawdź
 • 5 A w czasie wolnym ...
  rozrywka
baner
35,10,0,50,1
25,600,60,1,2000,5000,25,800
90,150,0,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,0,5000
0,1,1,1,0,38,15,5,2,1,0,20,0,0

Październikowa profilaktyka w CKU – Różowa Wstążka

dsc 0755 Dnia 21 października br. w ramach realizacji projektu Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy – subregion elbląski” zorganizowano  dla słuchaczy formy zaocznej spotkanie z dyplomowaną położną panią Ireną Kugaudo z Poradni Ginekologiczno-Położniczej. Poradnia mieści się w Przychodni Zdrowia przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 i skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat zamieszkujących w subregionie olsztyńskim i elbląskim. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy.

Inicjatorem spotkania była pani Anna Suszczewicz koordynator programu w subregionie elbląskim, która przygotowała dla słuchaczy materiały informacyjne, gadżety promocyjne oraz słodki poczęstunek. Spotkanie poprzedzone zostało emisją filmu edukacyjnego pt. „Jestem kobietą i chcę być zdrowa”, który zachęca kobiety do badań profilaktycznych. Następnie Pani Irena Kugaudo szczegółowo omówiła korzyści wynikające z profilaktyki badań oraz wczesnego wykrywania raka, oraz pokazała jak należy wykonywać samobadanie piersi. Na podsumowanie przedstawiła niepokojące statystyki zachorowań młodych dziewcząt na raka szyjki macicy. Zachęcała kobiety do bezpłatnych badań.. Podczas prelekcji słuchacze, zarówno kobiety i mężczyźni zadawali pytania, na które chętnie odpowiadała pani położna.

Na zakończenie Pani Dyrektor Anna Teodorowicz i wicedyrektor Elżbieta Rudzińska serdecznie podziękowały Pani Irenie Kugaudo za profesjonalną edukację prozdrowotną wśród słuchaczy.

Galeria zdjęć

Copyright © 2018. ZSZ Staszic CKU Rights Reserved.


Facebook