Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Pragniemy poinformować, że szkoła nasza uczestniczy w ogólnopolskim plebiscycie "SZKOŁA ROKU 2024".

Plebiscyt "Ponadpodstawowa Szkoła Roku" to coroczna inicjatywa, której celem jest wyłonienie najlepszych placówek edukacyjnych.

W głosowaniu uczestniczą uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Rozpoczęcie głosowania nastąpiło 4 marca 2024 roku, trwać będzie do 12 kwietnia 2024 roku.

Zwycięstwo w konkursie będzie zależało od największej liczby oddanych głosów przez stronę internetową WaszaEdukacja.pl.

 Ogłoszenie wyników planowane jest na portalu 15 kwietnia 2024 roku.

Trzy najlepsze szkoły w każdym województwie otrzymają nagrody w postaci prestiżowego znaku jakości oraz dostępu do konta premium na portalu WaszaEdukacja.pl.

Inicjatywa ta nie tylko honoruje osiągnięcia placówek edukacyjnych, ale także stanowi bodziec do ciągłego doskonalenia procesów nauczania, przyczyniając się do podniesienia standardów edukacyjnych w regionie. "Ponadpodstawowa Szkoła Roku 2024" to promocja i docenienie istotnych osiągnięć szkół w dziedzinie edukacji oraz metody nauczania. Dzięki temu konkursowi możliwe jest wyróżnienie tych placówek, które nie tylko wyróżniają się spośród innych, ale także aktywnie przyczyniają się do rozwoju i poprawy jakości edukacji w kraju.

Link do plebiscytu znajduje się pod adresem:

https://waszaedukacja.pl/szkola-roku/szkoly-ponadpodstawowe/

Zachęcamy do głosowania !!!! 

2butyDwa różne buty mają zwrócić uwagę na nierówność i dyskryminację ze względu na płeć.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet uczestniczyliśmy  w happeningu wymyślonym przez działaczki Soroptimist International.

 

 

 

Galeria zdjęć

plakat 8 marca

konkBHP23  lutego  w Olsztynie odbyły się eliminacje regionalne  konkursu dla uczniów  szkół ponadpodstawowych  „Poznaj swoje prawa w pracy”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie :  Miłosz Kozłowski   i Eryk Malak.  W eliminacjach uczestniczyli uczniowie z 24  szkół młodzieżowych  z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego. Rywalizacja była zacięta, gdyż kilkunastu uczestników osiągnęło bardzo wysoką  ilość punktów. Przeprowadzona dogrywka wyłoniła laureatów, którzy będą reprezentować nasze województwo na szczeblu centralnym. Nasi reprezentanci zdobyli duża ilość  punktów, a można powiedzieć, że zabrakło przysłowiowego szczęścia.  Całość konkursu przygotowała i prowadziła Okręgowa Inspekcja Pracy z Olsztyna. Uczniów do  konkursu przygotowywał p. Andrzej Filipiuk.

Galeria zdjęć

mocniW Zespole Szkół Zawodowych  im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie realizowano projekt „Mocni w Prawie”, sfinansowany  z  Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Celem przeprowadzonych zajęć było rozpowszechnienie wśród uczniów edukacji prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej oraz zwiększenie świadomości prawnej. Jednym z priorytetów  projektu jest zmiana postrzegania przestępstw uważanych z pozoru za nieszkodliwe. Ta postawa obojętności wobec obowiązującego prawa oraz neutralne podejście do jego łamania, szczególnie nasila się przy popełnianiu kolejnych występków. Wynika to, z szerokiego rozpowszechniania zjawiska przestępczości wśród młodzieży oraz niewystarczającej znajomości polskiego prawa u progu wejścia w dorosłość.