Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Dyrektor szkoły

Anna Teodorowicz

Wicedyrektorzy szkoły

Elżbieta Rudzińska ds. kształcenia dorosłych

Dariusz Marchlewski ds. kształcenia młodzieży

Kierownicy

Hanna Klonowska - Pracownia Ćwiczeń Praktycznych (warsztaty szkolne), kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców kat. B

Piotr Kaszczyński - organizacja i nadzór zajęć praktycznych i praktyk zawodowych