Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

img20240604104307W dniach 4 i 13 czerwca br. uczniowie klas BS 1 "wi",  1 "f " i 2 "w"  w ramach lekcji historii i języka polskiego brali udział w edukacyjnym zwiedzaniu Ostródy.  Celem wycieczki było pokazanie ciekawych miejsc i najważniejszych  zabytków miasta. Lekcje na żywo poprowadziła Teresa Wojtowicz i Marta Grabowska. Zwiedziliśmy Zamek Krzyżacki i poznaliśmy jego historię powstania oraz jakie ważne postacie historyczne tu przebywały. Po drodze zobaczyliśmy zabytkowe budowle, jak Fontannę Trzech  Cesarzy, Kościoły różnych wyznań, Wieżę Ciśnień, były Sąd Rejonowy i areszt. Na koniec odwiedziliśmy grób Gustawa Gizewiusza na Polskiej Górce - krzewiciela języka ojczystego. Na podsumowanie wyjścia uczniowie wyrazili swoje zadowolenie, że mogli choć w części podążać szlakiem historii i tradycji i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie "Co to jest lokalny patriotyzm?".  Zapamiętali, że "lokalnym patriotą" stajesz się kiedy  dbasz o lokalne zabytki i pomniki przyrody, pielęgnujesz miejsca pamięci historycznej, promujesz swoje miasto, wieś czy dzielnicę, troszczysz się o czystość na ulicach lub kibicujesz lokalnej drużynie.

Galeria zdjęć

Plakat zakończenie roku

43 326 czerwca 2024 r. liczna grupa uczniów z klas 1 TL, 2 TL, 2Tfs i 3 TML wraz  z nauczycielami wzięła udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych pod hasłem “Tydzień Bezpieczeństwa”  w Olsztynie. Celem zajęć było zwiększenie świadomości uczestników w tematyce zagrożeń                             i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Organizatorzy - Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie we współpracy z  profesjonalistami i pasjonatami, w tym żołnierzami 4. Warmińsko - Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali młodzieży niezwykłe kształcenie praktycznych umiejętności i trening radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Nasi uczniowie z zaangażowaniem włączyli się w zajęcia, a w programie:

Galeria zdjęć

wojZachowanie w sytuacjach zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego, cyberbezpieczeństwo i rozpoznawanie niebezpieczeństwa- to główne tematy o jakich rozmawiali z uczniami żołnierze z  20 Bartoszyckiej  Brygady Zmechanizowanej. W spotkaniu brały  udział klasy Technikum nr 1, które realizują innowację pedagogiczną „Logistyka wojskowa”. Uczniowie zapoznali  się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

„Edukacja  z wojskiem” to ogólnopolski pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia obejmują trzygodzinne szkolenia z  obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej.

Nasza szkoła jako jedyna w Ostródzie została wybrana przez Starostwo Powiatowe do w/w projektu.

99 36W maju i czerwcu cztery klasy naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach „StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć”. Warsztaty prowadzone były przez osoby pracujące w organizacji Amnesty International – Panią Justynę Kuzar-Dembele i Panią Dominikę Sokołowską, które przyjechały do nas z Warszawy. To kolejne działanie, które pokazuje, że budowanie klimatu otwartości i sprzeciwianie się przemocy traktujemy jako kluczowe w pracy naszej szkoły.

 

Galeria zdjęć