Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

Klaudia Konkurs na ESEJOprócz zacięcia czytelniczego, nasza uczennica Klaudia Krzyżaniak z klasy III Traf ma także niemały talent literacki. Mogła go zaprezentować biorąc udział w konkursie na esej pt. „Autorytet pilnie poszukiwany”. Konkurs zorganizowany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostródzie w ramach projektu „W świetle jupiterów – wielki sport w małej bibliotece”. Praca uczennicy została wyróżniona, a jej autorka nagrodzona słodkościami i ciekawą literaturą. Klaudio – gratulacje za podjęcie literackiego wyzwania!

konkurs

partnerWarmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej  przyznali naszej szkole tytuł Partnera Pracodawcy 2020 roku. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Serdecznie dziękujemy

wsonagrWarmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  przyznali firmie Wagon Serwis w Ostródzie tytuł Zawodowego Pracodawcy w roku szkolnym 2019/2020. Nagrodę tę przyznaje się pracodawcom za wzorową współpracę ze szkołą.