Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

Lata 1978-1979

Z początkiem roku odszedł do Poradni Wychowawczo-Zawodowej dyrektor Wiesław Świderski, a nowym dyrektorem został Aleksander Cudakiewicz, poprzednio nauczyciel fizyki w Liceum Ogólnokształcącym. Zastępcami zostali pani Józefa Pałka, pan Henryk Maraczewski i pan Mieczysław Bartczak. Pracę rozpoczęły nowe nauczycielki: pani Iwona Agopsowicz (matematyka), pani Bożena Bagińska (język polski) - zatrudniona w charakterze kierowniczki świetlicy.

Działają koła zainteresowań: fizyczne, fotograficzne, recytatorskie, matematyczne, LOK, SKS, PCK.

Po raz pierwszy zorganizowano szkolne dyżury uczniowskie.

W całym Zespole Szkół mamy 1287 uczniów. W ramach pracy dyplomowej uczniowie klasy III TM wykonali radiofonizację szkoły.

W listopadzie społeczność szkolna bierze udział w czynie społecznym-odgruzowywaniu zamku ostródzkiego. 


Lata 1979-1980

Pracę pedagogiczną rozpoczynają: pani Teresa Sylwestrzak (historia i wychowanie obywatelskie), pan Edward Polanowski (fizyka), pan Józef Babiak (przysposobienie obronne). Rozpoczął się remont kapitalny szkoły.

Od września 1979 r. do lutego 1980 trwała przebudowa centralnego ogrzewania i remont szkoły . Założono nowoczesne oświetlenie i zainstalowano nowy radiowęzeł. 

Lata 1980-1981

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny i obchody 41 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji zaproszono płk Hasza, który podkreślił znaczenie pokoju dla ludzi pracy i uczniów. Na zakończenie delegacja udała się pod pomnik poległych i na cmentarz wojenny z wiązankami kwiatów. 

W szkole zawiązało się koło NSZZ „Solidarność”, przewodniczącą jest Krystyna Wielocha.

15 grudnia zorganizowała ona apel szkolny, poświęcony 10 rocznicy wydarzeń na Wybrzeżu z 1970 roku. Na apelu poinformowano młodzież o tych strasznych wydarzeniach oraz przedstawiono montaż słowno - muzyczny.


Lata 1981-1982

! września rozpoczął się kolejny rok szkolny w trudnych warunkach lokalowych. Remont szkoły trwa w najlepsze. Brakuje sal do nauki. Lekcje odbywają się od godziny 7 do 17.30.

Dzień 13 grudnia to ogłoszenie stanu wojennego. Do końca grudnia zawieszono zajęcia szkolne w całym kraju. Ograniczono możliwość poruszania się po mieście, województwie, kraju. W kronice istnieje zapis: "Do końca roku szkolnego atmosfera w szkole była poważna, lekko napięta. Na apelach i godzinach wychowawczych tłumaczono młodzieży pojęcie stanu wojennego oraz zaistniałą sytuację". 

Lata 1982-1983

Na emeryturę odchodzi zastępca dyrektora Henryk Maraczewski. Na jego stanowisko powołano pana Leszka Eszera. 

Lata 1983-1984

Pracę rozpoczynają nowi nauczyciele: pani Barbara Strzałka (przedmioty zawodowe), pani Anna Grażyna Rutkiewicz ( język rosyjski), pani Grażyna Dominiak (biblioteka), pan Andrzej Stefański (technologia, rysunek zawodowy), na pół etatu pani Maria Rymarska (przedmioty ekonomiczne), stanowisko kierownika internatu obejmuje pan Sławomir Saternus, powraca dawny nauczyciel - pan Kazimierz Zawadzki. 

Lata 1984-1985

1 września 1984 inauguracja nowego roku szkolnego. Po 30 latach pracy jako kierownik warsztatów szkolnych mgr Czesław Dziawgo odchodzi na emeryturę. Jego miejsce zajął inż. Kazimierz Zawadzki. Na stanowisko kierownika świetlicy przeszedł Olgierd Wojciechowski, a mgr Bożena Bagińska na etat nauczyciela języka polskiego. 

1.V. 1985 – na stanowisko kierowniczki sekretariatu została przyjęta pani Jadwiga Pomorska (przez liczne pokolenia uczniów i nauczycieli zwana po prostu Jagodą), niezwykle ciepła, sympatyczna i kompetentna osoba, sprawnie zajmującą się tzw. referatem uczniowskim.

Lata 1985-1986

1.IX.1985 –

Odchodzi na emeryturę pan Kazimierz Filarski, a stanowisko kierownika szkolenia praktycznego obejmuje pan Jerzy Wnuk. Kolejne matury i prace dyplomowe. W kwietniu tego roku dyrektor szkoły zakupił pierwszy komputer Spectrum 48h. W planach budowa sali komputerowej. Rok szkolny 85/86 to smutki i radości. Z sympatią i uśmiechem o tamtych latach pozwala myśleć nadanie imienia i sztandaru szkole a także myśl o nowej sal gimnastycznej.

Lata 1986-1987 

Odchodzi na emeryturę pani Józefa Pałka, długoletnia wicedyrektor szkoły, jej stanowisko obejmuje pani Anna Grażyna Rutkiewicz, rozpoczynają pracę nowi nauczyciele: pani mgr inż. Małgorzata Klonowska (przedmioty zawodowe), mgr Jarosława Mroczyńska (matematyka), pan Ryszard Krasowski (n-l nauki zawodu na warsztatach). 

Dnia 28 listopada 1986 r. wbudowano kamień węgielny pod budowę nowej sali gimnastycznej. Stało się to możliwe dzięki zgromadzeniu pieniędzy przez grupę zapaleńców. Powołano Komitet Patronacki Zakładów Pracy Nad Zespołem Szkół Zawodowych w Ostródzie. 

W 40-stą rocznicę powstania tego typu szkoły, 30 maja 1987 r., odbył się zjazd absolwentów Liceum Zawodowego. Była część oficjalna, przemówienia, kwiaty, spotkania z wychowawcami, mecz piłki nożnej, piłki siatkowej: absolwenci - nauczyciele, a także łezki wzruszenia. 

Kończy współpracę ze szkołą Danuta Werhun (polonistka), z powodu przeprowadzki do Przemyśla, a na emeryturę odchodzą Marian Brzostek i Antoni Piskórz.

Lata 1987-1988

Rozpoczynają pracę nowi nauczyciele: pani Anna Chrzanowska (język polski), pani Anna Lukas (matematyka), pani Marzena Szłykowicz - Marchlewska (praktyczna nauka zawodu), pan Marian Kucyk (wychowawca internatu), pan Grzegorz Kierozalski (historia), pani Alina Nowohońska (wychowanie fizyczne). 

Nowy rok szkolny rozpoczyna 968 uczniów ( w tym 392 pierwszoklasistów).

18 września szkoła zakupiła pierwszą kserokopiarkę. 

30 maja absolwenci Liceum Zawodowego zorganizowali jubileusz 40-lecia tej szkoły i zjazd absolwentów.